„Polska wkroczyła w niebezpieczny zakręt swojej historii. Uniknięcie wielkiego historycznego upadku wymaga jak największej liczby dobrze poinformowanych obywateli” – przekonuje prof. Leszek Balcerowicz. Jego wykład otwarty we WSIiZ nosi tytuł: „Scenariusze dla Polski”.

Obecna sytuacja gospodarcza Polski oraz możliwe scenariusze na przyszłość – te zagadnienia poruszy w swoim wykładzie otwartym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prof. Leszek Balcerowicz. Nasz Gość mówił będzie również o światowych doświadczeniach w nadrabianiu gospodarczego dystansu oraz o doświadczeniach Polski po 1989 r.

Wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza „Scenariusze dla Polski” odbędzie się 6 czerwca (poniedziałek) o godz. 11:00 br. w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego w budynku głównym WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie. Wykład odbędzie się w trybie stacjonarnym z jednoczesną transmisją online na profilu WSIiZ na Facebooku. Udział w wykładzie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych pod warunkiem rejestracji na wydarzenie.

Bilet rejestracyjny

Zobacz wcześniejsze spotkania we WSIiZ z udziałem prof. Leszka Balcerowicza:
1) Prof. Leszek Balcerowicz w WSIiZ w Rzeszowie: patrzmy władzy na ręce.
2) Prof. Leszek Balcerowicz o przemianach ustrojowych.

Prof. Leszek Henryk Balcerowicz – polski polityk i ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki związany z SGH w Warszawie. Główny autor transformacji systemu gospodarczego w Polsce po 1989 roku, stworzył plan i wdrożył reformy na rzecz stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki po upadku komunizmu – tzw. „Plan Balcerowicza”. Wicepremier i minister finansów w pierwszych dwóch niekomunistycznych rządach Polski, później prezes Narodowego Banku Polskiego (2001-2007). Założyciel i przewodniczący Rady think-tanku FOR – Forum Obywatelskiego Rozwoju, współzałożyciel TEP -Towarzystwa Ekonomistów Polskich i jego przewodniczący w l. 2009-11, związany przez wiele lat z think-tankiem CASE- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.  Doktor honoris causa 32 uczelni krajowych i zagranicznych; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami w Polsce (w tym Orderem Orła Białego) oraz za granicą (m. in. nagrody im. Miltona Friedmana, Ludwika Erharda, Friedricha von Hayeka).