Porozumienie o współpracy z PIBW obejmuje wspólne przedsięwzięcia biznesowe i dydaktyczno-naukowe. Współpraca ma na celu wymianę informacji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i we Włoszech, wsparcie w aktywności przedsiębiorczej studentów i absolwentów oraz organizację staży dla studentów WSIZ w firmach włoskich działających na terenie Polski i Włoch.

Polska Izba Biznesowa we Włoszech skupia środowisko biznesowe oraz kulturalne Polaków i Włochów, którzy razem chcą współpracować na wielu płaszczyznach. Jednym z zadań PIBW – CAPI jest konsolidacja aktywności ekonomicznej Polaków i Włochów  poprzez tworzenie kontaktów i relacji biznesowych między naszymi członkami a firmami i inwestorami z całego świata. W Polsce działa ponad 3000 firm włoskich, w Italii około 4000 polskich (od kolosów do jednoosobowych firm usługowych). Wymiana handlowa między Polską a Włochami od lat ma tendencję zwyżkową, ale może być znacznie intensywniejsza – wyjaśnia Ewa Trzcińska, Prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech (Camera d’Affari Polacca in Italia)

Izba jest także miejscem, gdzie w naturalny sposób spotykają się społeczności i rodziny polskie przebywające we Włoszech. Poprzez swoje zaangażowanie Izba promuje działalność społeczną i kulturalną, pozwalającą na zadomowienie się w nowej, innej rzeczywistości. – Naszym celem jest bycie swoistym parasolem ochronnym dla polskich firm chcących nie tylko wejść, ale też utrzymać się na trudnym, dojrzałym rynku włoskim. Chcemy być przewodnikiem tak po skomplikowanym gąszczu włoskiej biurokracji, ale też doradcą w wyborze indywidualnej strategii wejścia na rynek, bo ile firm tyle różnych problemów. Jednocześnie chcemy być też miejscem, wokół którego skupiają się różne środowiska. Wspieramy  wymianę między polskimi i włoskimi uczelniami a także uczestniczymy w wielu programach edukacyjnych dla młodzieży tak polonijnej jak i włoskiej – dodaje Ewa Trzcińska.

O celach nawiązanej współpracy informuje dr Justyna Berniak-Woźny, Pełnomocnik Prezydenta WSIiZ do Spraw Umiędzynarodowienia Uczelni: Będziemy inicjować i realizować wspólne projekty naukowo-badawcze oraz organizować wymianę kadry naukowo-dydaktycznej pomiędzy WSIZ i uczelniami włoskimi. W przyszłości planujemy także organizację projektów, które realizować będą studenci WSIZ i pracownicy przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie w celu rozwiązania konkretnych problemów biznesowych. Firmy zrzeszone w Izbie zostaną zaproszone do współuczestnictwa w kształtowaniu programów studiów i szkoleń oraz prowadzenia zajęć. Nie wykluczamy również nowych, innowacyjnych modeli współpracy z biznesem. Uczelnie włoskie będę dla nas źródłem cennych inspiracji w tym obszarze.

Porozumienie o współpracy między dwoma jednostkami podpisali dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ, oraz Ewa Trzcińska, Prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech.