Wspólne projekty, granty badawcze i konferencje naukowe – takie działania zakłada podpisana przez Władze WSIiZ oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego umowa o współpracy.

Mimo trwającej w Ukrainie wojny uczelnie wyższe w tym kraju starają się nadal prowadzić swoją działalność edukacyjną oraz badawczą. 27 lipca 2022 roku Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, gościł przedstawicieli Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Skład delegacji stanowili:

– Prof. Andrii Zimenkowski: Kierownik Katedry Farmacji Klinicznej, Farmakoterapii i Standaryzacji Medycznej oraz zarządzania w ochronie zdrowia Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Daniela Halickiego, 
– Doc. Włodzimierz Szybinski: Dyrektor Stomatologicznego Medycznego Centrum Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Daniela Halickiego we Lwowie. Absolwent studiów podyplomowych WSIiZ „Zarządzanie w ochronie zdrowia” (2018 rok).

Zawarta umowa o współpracy dotyczy:
– przygotowania i realizacji wspólnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (programy Unii Europejskiej),
– wspólnych grantów badawczych,
– tworzenia programów i realizacji studiów podyplomowych dla kadr medycznych,
– publikacji naukowych,
– organizacji konferencji naukowych.

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny kształci około 10 tysięcy studentów, w tym 1600 studentów zagranicznych.

Przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego i Rektor WSIiZ z podpisaną umową