Praktyki oraz staże zawodowe dla studentów i absolwentów kierunków Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia w niemieckiej klinice Kliniken Beelitz GmbH, a także poszerzenie fachowej wiedzy i uzupełnienie oferty kształcenia dla studentów WSIiZ poprzez przeprowadzenie dodatkowych wykładów przez ekspertów tejże kliniki – to główne założenia umowy współpracy partnerskiej podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Kliniken Beelitz GmbH z siedzibą w Beelitz-Heilstätten w Niemczech.

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a niemiecką Kliniken Beelitz GmbH została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 30 maja br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony Kliniken Beelitz GmbH – Pan Enrico Ukrow, Prezes Kliniki.

Zawarta umowa o współpracy zakłada między innymi:
– Zapewnienie studentom WSIiZ nieodpłatnie miejsc praktyki, w tym zakwaterowania i wyżywienia.
– Ocenianie i opiniowanie praktykantów.
– Naukę języka niemieckiego na terenie WSIiZ (warunek minimum 10 Uczestników na kursie języka niemieckiego).
– Zapewnienie specjalistycznych informacji (wykłady) w dowolnej formie (online lub tradycyjne).
– Wzajemne kontakty i wymiany partnerskiej delegacji.
– Wspólne lub wzajemne wsparcie w staraniu się o dotacje z EU lub inne.