W semestrze letnim nauka we WSIiZ będzie się odbywać w dotychczasowej formule, tj. w zdecydowanej większości zdalnie. Taką decyzję podjęły władze Uczelni po starannym rozważeniu argumentów za i przeciw powrotowi do tradycyjnego kształcenia oraz po uwzględnieniu stanowiska Społeczności Akademickiej WSIiZ.

„Już do końca semestru letniego – tak jak do tej pory – na większości kierunków studiów zajęcia realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej. Tylko na wybranych kierunkach studiów zajęcia, wytypowane do realizacji w formie tradycyjnej, będą nadal realizowane w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (dotyczy to kierunków realizowanych na Kolegium Medycznym, studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie ścieżka anglojęzyczna, wybranych przedmiotów na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz większości kursów językowych)” – informuje dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ. 

W przypadku zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie również egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone zdalnie. Natomiast dla zajęć realizowanych tradycyjnie, również egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone tradycyjnie.

Z kolei egzaminy dyplomowe (obrona pracy dyplomowej) będą realizowane tradycyjnie w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Od zasady tej mogą być jednak wyjątki. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego zdalnie.

Studentom życzę powodzenia w trakcie egzaminów i zaliczeń, a całej Społeczności Akademickiej powrotu do nauki w formie tradycyjnej od 1 października 2021 roku” – dodaje Rektor WSIiZ.