„Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę” to nowość wydawnicza, która ukazała się nakładem Wydawnictwa WAM i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Książka zawiera wybrane teksty, homilie, wypowiedzi i wywiady ojca Ludwika Wiśniewskiego, znanego polskiego dominikanina, rekolekcjonisty, duszpasterza akademickiego i działacza opozycji antykomunistycznej.

W książce ceniony duszpasterz opisuje najważniejsze zadania przed jakimi staną katolicy w Polsce oraz podejmuję próbę znalezienie odpowiedzi: Jaka będzie przyszłość Kościoła w Polsce i co Kościół powinien zrobić, żeby odnaleźć się w dzisiejszym świecie?

Nigdy nie układaj się ze złem

Marian Wiśniewski urodził się w 1936 roku w Skierbieszowie koło Zamościa. W wieku szesnastu lat wstąpił do zakonu dominikanów w Lublinie, gdzie otrzymał imię Ludwik. Na początku lat sześćdziesiątych otrzymał święcenia kapłańskie, w tym czasie pełnił również funkcję duszpasterza akademickiego w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Krakowie.

Charyzmatem ojca Ludwika była umiejętność tworzenia środowisk i warunków, w których mogły się one rozwijać i krzepnąć. Czym przyciągał do siebie ludzi? Od jego wychowanków wiem, że były to przede wszystkim: autentyzm, otwartość na ludzi, głęboka wiara, której towarzyszył szacunek dla ludzi o i innym światopoglądzie, wreszcie odwaga i nonkonformizm – napisał prof. dr. hab. Tadeusz Pomianek Prezydent WSIiZ, w posłowiu do książki.

O. Wiśniewski w latach siedemdziesiątych zaangażował się w działalność opozycyjną. NRD-owska służba bezpieczeństwa Stasi umieściła go na liście 60 najbardziej niebezpiecznych polskich opozycjonistów. W tym czasie był duszpasterzem i moralnym autorytetem szanowanym przez wszystkie opozycyjne środowiska. Zachęcał do walki bez używania siły oraz przestrzegał przed uleganiem nienawiści.

Na początku lat dziewięćdziesiątych postanowił wyruszyć do Rosji, aby służyć odradzającemu się Kościołowi w tym kraju. Spędził tam 6 lat odbudowując sąsiedzkie więzi pomiędzy Polakami i Rosjanami.

Po powrocie do Polski pełnił nadal posługę duszpasterską. Od 2005 roku mieszka w lubelskim klasztorze dominikańskim, w którym rozpoczynał swą zakonną drogę. W wolnej Polsce o. Ludwik zabiera głos w sprawach ważnych i istotnych dla naszego kraju. Jest zwolennikiem Kościoła apolitycznego i otwartego na wiele środowisk.

Decyzja o wydaniu przez nas książki z najważniejszymi tekstami ojca Ludwika wynikała z przekonania, że myśl ojca Ludwika zasługuje na upowszechnianie. Uczy ona rozumnego patriotyzmu i odpowiedzialności za kształt polskiego Kościoła. Postawa ojca Ludwika wynika bowiem z miłości do Kościoła, która nakazuje stawianie jego pasterzom wysokich wymagań etycznych i intelektualnych – wspomniał prof. dr. hab. Tadeusz Pomianek.


W książce znajdują się teksty wybrane przez samego ojca Ludwika Wiśniewskiego
. Najstarszy pochodzi z 1960 roku, ostatni został napisany w 2017 r. i odnosi się do najbardziej aktualnych problemów Polski i Kościoła. Zebrane w jednym tomie materiały stwarzają okazję do spotkania z najnowszą historią Polski oraz zapoznania się z myślą jednego z najwybitniejszych polskich duchownych ostatniego półwiecza.

Posłowie – Tadeusz Pomianek

Przeczytaj fragment książki pt. "Nigdy nie układaj się ze złem"

Więcej informacji nt. książki „Nigdy nie układaj się ze złem" na stronie Wydawnictwa WAM

Spot filmowy promujący książkę o. Ludwika Wiśniewskiego


Wydarzenie na Facebooku – O. Ludwik Wiśniewski na Targach Książki w Warszawie – 15.04.2018 r.

Wydarzenie na Facebooku – Spotkanie z O. Ludwikiem Wiśniewskim w Teatrze Starym w Lublinie – 20.04.2018 r.

Spotkanie z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku – 7.05.2018, o godz. 19.00

Spotkanie autorskie O. Ludwika Wiśniewskiego w Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie – 16.05.2018, o godz. 18.00

Wywiad Anny Sosnowskiej z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim, który ukazał się w książce "Nigdy nie układaj się ze złem"