Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Prague University of Economics and Business są organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zafin Finance and Sustainability Conference”. Konferencja odbędzie się na przełomie czerwca i lipca we Wrocławiu.

The International Conference Zafin Finance and Sustainability Conference obejmuje różnorodne zagadnienia związane z najnowszymi problemami finansowymi, w tym: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, kwestie polityki pieniężnej i fiskalnej czy zarządzanie ryzykiem. Poruszone zostaną także kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zrównoważonymi finansami i przejściem na zieloną gospodarkę.

Konferencja Zafin Finance and Sustainability Conference wpisuje się w publiczną debatę na temat klimatu i energii odnawialnej w Polsce i na świecie. ZAFIN to organizowane cyklicznie, międzynarodowe wydarzenie naukowe skupiające naukowców specjalizujących się w problematyce finansowej. Zważywszy na to, iż system finansowy znajduje się obecnie w fazie transformacji zorientowanej na długoterminowy zrównoważony rozwój, organizacja tego typu wydarzeń jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna. Nowe koncepcje finansów odchodzą od maksymalizacji zysków i wartości dla akcjonariuszy (tj. tradycyjnie pojmowanej roli finansów) i orientują się w kierunku celów, misji i wartości. Takie podejście otwiera z kolei przestrzeń dla nowych, interesujących a przy tym interdyscyplinarnych badań naukowych – wyjaśnia cel konferencji dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości WSIiZ.

Obszary zainteresowań naukowych konferencji to:

  • Zrównoważone strategie i wyniki korporacyjne,
  • Wyzwania finansowe Europejskiego Zielonego Ładu,
  • Zrównoważone finanse publiczne,
  • Sprawiedliwość społeczna i nierówności,
  • Finanse w zrównoważonych systemach opieki zdrowotnej;
  • Zrównoważone rynki finansowe (bankowość, rynki, inwestycje ESG),
  • Inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI).

Konferencja odbędzie się 30.06.-01.07.2022 r. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorzy przewidzieli udział bezpłatny dla 100 osób, a dodatkowo istnieje możliwość uczestnictwa on-line.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej The International Conference Zafin Finance and Sustainability Conference

Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych”.