12 czerwca 2013 roku, w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się uroczysta gala finałowa III edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji szkół wyższych "Uczelnia Liderów 2013". Certyfikaty przyznawane są pod patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, po raz drugi, przyznano Certyfikat „Uczelnia Liderów”. Ponadto, Komisja Certyfikacyjna zdecydowała o przyznaniu JM Rektorowi WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi – najważniejszego wyróżnienia w konkursie – „Aurea Praxis”.

Tytuł „Aurea Praxis” otrzymują rektorzy wykazujący się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, którzy dzięki swojej postawie, nowoczesnemu zarządzaniu uczelniami i rozumieniu roli edukacji praktycznej we współczesnym świecie, przyczyniają się do kształcenia w uczelni absolwentów poszukiwanych na rynku pracy i przygotowanych do skutecznego podejmowania wyzwań zawodowych.

Ponadto, w ramach przeprowadzonego programu certyfikacji Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”, którym uhonorowano szkoły starające się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, inwestujących we współpracę międzynarodową, osiągających sukcesy w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.

– Nasz certyfikat potwierdza, że uczelnia stara się łączyć dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, akcentując potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie – wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest organizatorem konkursu.

Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” oznacza, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania:

• stara się kształcić liderów – ludzi kreatywnych, twórczych, innowacyjnych oraz wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego;
• w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy;
• stara się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej;
• inwestuje we współpracę ze swoim otoczeniem społecznym;
• inwestuje w innowacje edukacyjne;
• aktywnie wspiera swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy;
• jest miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować we własny rozwój zawodowy;
• podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych;

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje Komisja Certyfikacyjna złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczył prof. zw. dr hab. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybitny specjalista w dziedzinie polityki edukacyjnej, jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.

Patronat honorowy nad programem certyfikacji szkół wyższych "Uczelnia Liderów 2013" objął prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Przeczytaj, co piszą media:

najlepszeuczelnie.edu.pl
rzeszow360.pl
hej.rzeszow.pl

Gazeta Codzienna Nowiny

studentnews.pl

Radio Wawa (posłuchaj)