Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył milion złotych na wsparcie dziesięciu uczelni z regionu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała z tej puli 70 tysięcy złotych. Umowę podpisali Rektor naszej Uczelni dr Wergiliusz Gołąbek oraz wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch.

Otwierając spotkanie wicemarszałek Piotr Pilch powiedział, że zarząd województwa od lat wspiera podkarpackie szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i prywatne, gdyż ma świadomość, jak ważny jest ich rozwój dla zwiększenia potencjału regionu. Jesteśmy przekonani, że te dotacje, to wsparcie, będzie służyło podniesieniu jakości kształcenia, a tym samym zachęci młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a potem do znalezienia tutaj pracy – powiedział wicemarszałek Pilch.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała 70 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia do laboratoriów na potrzeby kształcenia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku studiów pn. Pielęgniarstwo (I stopnia o profilu praktycznym) oraz kierunku Kosmetologia (II stopnia o profilu praktycznym)”.

Aby otrzymać dotację  na wybrane inwestycje, uczelnie musiały złożyć wnioski. W wyniku naboru ogłoszonego przez zarząd województwa wpłynęło 10 takich wniosków. Wszystkie przeszły ocenę formalną i merytoryczną i uzyskały wsparcie finansowe. Wnioski oceniała komisja, która następnie przedstawiła swoje rekomendacje zarządowi. 

fot. Anna Magda/ Biuro Prasowe UMWP