W edycji 2019 rankingu instytucji szkolnictwa wyższego U-Multirank, sklasyfikowano 1711 uczelni z 96 krajów. W tym niezależnym rankingu, który powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2013 roku, znalazło się 41 polskich uczelni państwowych i prywatnych, w tym po raz szósty Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która jako jedyna uczelnia z Podkarpacia poddała się ewaluacji U-Multirank.

Obliczając średnią ocen danych podkategorii, zajęliśmy 4 miejsce, wyprzedzając tym samym wiele renomowanych uczelni polskich – Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską, AGH Kraków czy Politechnikę Wrocławską.

U-Multirank porównuje osiągnięcia wyższych uczelni z całego świata w pięciu podstawowych kategoriach – dydaktyka, badania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz zaangażowanie
w regionie. W tym zorientowanym na kandydata, wielowymiarowym i unikatowym rankingu, WSIiZ z roku na rok oceniana jest coraz wyżej.

W 2018 roku ranking U-Multirank jako pierwszy światowy ranking udostępnił otwarty i darmowy dostęp do zgromadzonych danych, a użytkownicy, np. uniwersytety, porównując te dane, mogą przeanalizować swoje własne osiągnięcia na różnych polach. Kandydaci, którzy szukają na całym świecie odpowiedniej dla siebie uczelni oraz kierunku studiów,  chętnie korzystają z U-Multiranku, gdzie mogą nie tylko szybko wyszukać interesujących ich danych, ale merytorycznie porównać, osiągnięcia wszystkich sklasyfikowanych uczelni, w kategoriach, które ich najbardziej interesują.

WSIiZ, która od wielu lat jest jednym z polskich liderów  wśród uczelni stawiających na umiędzynarodowienie, została oceniona w 33 podkategoriach. W edycji 2019 U-Multirank  otrzymaliśmy najwyższe wyniki – bardzo dobre (A) i dobre (B) – w 15 podkategoriach, tym samym poprawiając swoje wyniki z poprzedniego roku. W kategorii Umiędzynarodowienie – podkategoria; programy prowadzone w języku obcym na I stopniu – otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą.

 

 

Kategorie w których WSIiZ otrzymała oceny bardzo dobre:

Badania – podkategorie:

 • wytwory sztuki
 • publikacje interdyscyplinarne (procent ogólnej liczby publikacji)
 • tytuł doktora habilitowanego

Transfer wiedzy – podkategorie:

 • przychody pochodzące ze źródeł prywatnych (w przeliczeniu na etatową kadrę akademicką)
 • firmy spin off
 • przychód z ustawicznego rozwoju zawodowego (procent od przychodu ogółem)

Umiędzynarodowienie – podkategorie:

 • programy prowadzone w języku obcym na I stopniu

Zaangażowanie w regionie – podkategorie:

 • absolwenci studiów I stopnia pracujący w regionie
 • absolwenci studiów II stopnia pracujący w regionie

 

Kategorie w których WSIiZ otrzymała oceny dobre:
Dydaktyka – podkategorie:

 • wskaźnik absolwentów studiów I stopnia
 • graduacja terminowa I stopień
 • graduacja terminowa II stopień

Badania – podkategorie

 • zewnętrzne przychody z badań
 • publikacje profesjonalne

Umiędzynarodowienie – podkategorie

 • programy prowadzone w języku obcym na II stopniu

 

Zobacz jak poruszać się po rankingu U-Multirank: