Mapa Podmiotów Internetowych to projekt, który od lat stanowi drogowskaz dla firm szukających do współpracy partnerów z branży digital. Jest ona tworzona przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, do którego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przynależy od dwóch lat.

Celem stworzenia Mapy Podmiotów Internetowych IAB Polska było maksymalne ułatwienie kontaktu z odpowiednimi firmami. To projekt stanowiący nie tylko bazę wiedzy o polskim rynku internetowym, ale także platforma kontaktowa między usługodawcami, a usługobiorcami z branży (logotypy są klikalne).

Warto podkreślić, że WSIZ jest jedną z dwóch uczelni wyższych uwzględnionych na Mapie Podmiotów Internetowych IAB Polska.

 „Członkostwo w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest naturalnym krokiem, jaki należało podjąć, aby mieć realny wpływ na komunikację w nowych mediach. Nasza Uczelnia bardzo dynamicznie i chętnie podejmuje się wyzwań związanych z dopasowaniem oferty dydaktycznej do realiów rynku pracy – a co za tym idzie, chce mieć dostęp do najnowszych badań, obserwacji, a także móc wywierać wpływ na kształt tej komunikacji” – mówi mgr Łukasz Bis, EMBA, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna i dodaje: „Ekspozycja naszej Uczelni na Mapie Podmiotów Internetowych jest swego rodzaju uzewnętrznieniem naszych działań w ramach IAB Polska”.