Szkolenia dla pracowników, dyżury psychologa, zakup specjalistycznego sprzętu a także zmiany w infrastrukturze. Dzięki dotacji z programu „Uczelnia Dostępna” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przeprowadzi niebawem szereg działań, które ułatwią osobom niepełnosprawnym korzystanie z oferty uczelni w pełniejszym zakresie.

W ramach projektu planowana jest między innymi przebudowa dziekanatu w budynku przy ul. Sucharskiego, natomiast  na kampusie w Kielnarowej powstanie chodnik z barierkami przy budynku akademika oraz zamontowana zostanie platforma zewnętrzna (alternatywa dla schodów) dla osób z niepełnosprawnościami. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane będą także pomieszczenia laboratoriów.

Ponadto zaplanowano przystosowanie stron www, aplikacji mobilnych i ekranów dotykowych na uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. poprzez możliwość dokonania zmiany kontrastu, powiększenia liter, mechanizm konwersji tekstu na głos), zakup dostępu do e-booków oraz zakup specjalistycznego sprzętu (np.powiększalników z wbudowanym systemem OCR rozpoznającym tekst, specjalistycznych klawiatur oraz słuchawek, trackball, lupy elektryczne). Dyżury na uczelni pełnić będzie psycholog oraz specjalista ds. technologii wspierających, w programie są także szkolenia dla pracowników uczelni dotyczące możliwości efektywnego wspierania osób niepełnosprawnych.

„Nasza naszej Uczelni w chwili obecnej kształcimy wiele osób z problemami zdrowotnymi. Są to osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak i przewlekle chore. W budynku głównym na ul. Sucharskiego w strefie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością swoją siedzibę ma Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 109). Studenci z problemami zdrowotnymi mogą tam znaleźć pomoc w wielu aspektach. Staramy się zwiększać niezależność studentów z niepełnosprawnością lub przewlekle chorych, oferujemy im pomoc asystentów, a ponadto prowadzimy specjalistyczne zajęcia na pływalni, oraz posiadamy salkę usprawnienia ruchowego w Kielnarowej. Na pewno każdy student, który zgłosi się do Biura, otrzyma rzetelną i merytoryczną pomoc, natomiast dzięki projektowi „Uczelnia dostępna” nasza oferta będzie jeszcze szersza, a proces kształcenia niepełnosprawnych studentów bardziej dla nich komfortowy” – podkreśla Damian Liśkiewicz, Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. Osób Niepełnosprawnych.

Cały projekt będzie realizowany w ramach programu „Uczelnia dostępna” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koszt dofinansowania wynosi 3 miliony złotych. Okres realizacji to 01.01.2020 – 31.10.2023.