Podczas „Erasmus Welcome Day” oficjalnie przywitaliśmy studentów, którzy w tym semestrze zaczynają naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W tegorocznej edycji programu bierze udział jedenaście osób z Turcji, Włoch, Niemiec i Portugalii.

Uczestników programu przywitała w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania dr Justyna Berniak-Woźny, Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, a Dymitro Shcherbak z International Student Support Office odpowiadał na wszystkie pytania dotyczące kwestii studenckich oraz miasta Rzeszowa. W trakcie Erasmus Welcome Day goście z zagranicy poznali uczelnię i sprawdzili, jak odbywa się nauka zdalna, wzięli udział także w spacerze po Rzeszowie. Program Erasmus Welcome Day przygotowały i poprowadziły mgr Sylwia Śnieżek, Uczelniany Koordynator Programu „Erasmus+” oraz Pani Aneta Bała. 

Pandemia Covid-19 w znacznym stopniu zamroziła mobilność studentów i pracowników dydaktycznych, ale w tym roku akademickim wracamy do aktywnego rozwijania programu „Erasmus+” – informuje dr Justyna Berniak-Woźny. Obecnie posiadamy 58 partnerskich uczelni zagranicznymi i ta lista jest ciągle rozwijana. Mamy nadzieję, że w tym roku i w kolejnych latach, będziemy mogli gościć coraz większą liczbę studentów z różnych zakątków UE i nie tylko. 

Dr Berniak-Woźny podkreśla także, jak ważnym programem jest „Erasmus +”: Mobilność międzynarodowa studentów i pracowników Uczelni to ważny element życia akademickiego. Obserwacje, rozmowy i dyskusje z przedstawicielami różnych kultur pozwalają nam na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami. Rozwijamy też kompetencje międzykulturowe. Dla studentów zagraniczne doświadczenie edukacyjne to niezwykle ważny element procesu kształcenia. Dlatego też przyjazd studentów z innych uczelni obliguje nas do zapewnienia tych doświadczeń na jak najwyższym poziomie. Goszczenie studentów z innych krajów to jest dla nas ogromna wartość, ponieważ umożliwiamy w ten sposób naszym studentom nabywanie kompetencji wielokulturowych. To również doskonała okazja do spojrzenia na naszą uczelnię z perspektywy studentów z innych kultur – a tym samym zrozumienie naszych mocnych  i słabych stron.

Studenci, którzy w ramach programu „Erasmus +” będą studiować we WSIiZ w semestrze zimowym 2021/22, wybrali naukę na kierunkach: Aviation Management, International Management oraz IT.