Ponad sto osób uczestniczyło w warsztatach projektowania design thinking w Podkarpackim Centrum Innowacji. To ciekawa metoda działania wykorzystywana podczas tworzenia nowego produktu lub usługi, jak również podczas wdrażania nowych rozwiązań. W zajęciach uczestniczyli także studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Trenerzy z warszawskiego oddziału Google inspirowali do działania różne grupy społeczne, które uczestniczyły w szkoleniach przeprowadzonych w dniach 18-19 października br. w siedzibie PCI. Pośród nich znaleźli się przedstawiciele biznesu, kadra techniczna, środowiska naukowe, humaniści i artyści. Nie zabrakło także reprezentacji rzeszowskich studentów.

Dwa dni warsztatów objęły szerokie spektrum odbiorców. Podczas pracy z trenerami Google Polska, zespoły badawcze generowały pomysły z różnych dziedzin życia: czytelnictwo, edukacja, komunikacja miejska, segregacja odpadów, pozyskiwanie klientów, promocja, zagospodarowanie czasu wolnego. To przykłady, że design thinking jest metodą szerokiego zastosowania. Pomysły zostały przeobrażone następnie w prototypy i poddane testom przez użytkowników. Wnioski posłużyły do dalszego rozwoju każdego z wygenerowanych prototypów.

Warsztaty w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji były bezpłatne i odbywały się w ramach programu: „Projektanci Innowacji PFR”.

Rafał Białorucki / PCI