24 czerwca 2019 r., w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala Finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Uczelnia Liderów”. WSIiZ już po raz ósmy poddana została ewaluacji tego programu.

W opinii niezależnych ekspertów WSIiZ niezmiennie kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy oraz pozostaje otwarta na współpracę ze środowiskiem biznesowym i gospodarczym, co znajduje odzwierciedlenie w przyznanych naszej Uczelni prestiżowych certyfikatach i wyróżnieniach. W czasie finałowej gali nasza Uczelnia uzyskała:

  • certyfikat “Uczelnia Liderów”,
  • wyróżnienie “Primus” dla uczelni, które w procesie przyznawania certyfikatów otrzymały największą liczbę punktów,
  • “Certyfikat Platynowy Uczelnia Liderów” dla uczelni, które po raz ósmy otrzymały certyfikat “Uczelnia Liderów”.

Przyznanie WSIiZ tych prestiżowych wyróżnień stanowi potwierdzenie, że nasza uczelnia, zapewnia studentom dostęp do praktycznej, użytecznej wiedzy oraz w sposób nowoczesny i autorski wspiera studentów i absolwentów w planowaniu ścieżek ich karier zawodowych. Eksperci programu podkreślają, że WSIiZ jest uczelnią, która uczy studentów kreatywnego myślenia i twórczego działania, a także umiejętności elastycznego reagowania na zmiany. Wyróżnienie „Primus” jest również potwierdzeniem, że nasza uczelnia aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Jak podkreśla reprezentująca WSIiZ podczas Gali, Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka – Tegoroczna uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia liderów” została połączona z innym ważnym wydarzeniem, wręczeniem „Przedsiębiorstwo przyszłości”. Jest to wyraźny sygnał, że współpraca pomiędzy nauką, a gospodarką będzie się rozwijać. Wszystkie nagrodzone uczelnie, w tym nasza, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, cechuje duża otwartość i chęć jak najszerszej współpracy na wielu polach z biznesem oraz otoczeniem gospodarczym.

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym oraz rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. Organizatorem gali była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Zapoznaj się z uzasadnieniem przygotowanym przez członków komisji certyfikacyjnej