Warsztaty, prelekcje oraz konkursy z nagrodami – tak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie chce zachęcić swoich pracowników i pracowniczki do dbania o zdrowie. Akcja profilaktyczna TYDZIEŃ ZDROWIA odbędzie się 22-26 kwietnia br., jej partnerem jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Realizując założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ na lata 2022-2024, w szczególności w zakresie dbania o dobrostan pracowniczek i pracowników, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w z siedzibą w Rzeszowie organizuje w dniach 22-26 kwietnia 2024 r. Tydzień Zdrowia. Jego celem jest z jednej strony zwrócenie uwagi na zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, a z drugiej propagowanie i utrwalanie  prozdrowotnych i proekologicznych postaw i nawyków w przestrzeni zawodowej i prywatnej.

Pomysł realizowany jest we współpracy z jednostkami Uczelni: Biurem Zrównoważonego Rozwoju, Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii, Kolegium Medycznym oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Po lewej stronie w zielonych kwadratach symbole - serca, kości, jabłka i stetoskop. Po prawej stronie na białym tle logo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz napis: 22-26.04.2024; Tydzień Zdrowia dla pracowników WSIiZ

Ideą Tygodnia Zdrowia w WSIiZ jest przypomnienie naszym koleżankom i kolegom  jak istotna jest profilaktyka zdrowotna  – mówi Urszula Binduga, dietetyczka, koordynatorka akcji, wykładowczyni Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.  Inicjujemy program w bieżącym roku akademickim, ale wierzymy, że będzie on niósł ze sobą wymierne korzyści i wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń naszej Uczelni.  W programie przewidziano 20 warsztatów i prelekcji o bardzo szerokiej tematyce zdrowotnej. Spotkania odbywać się będą w siedzibie głównej Uczelni na ul. Sucharskiego 2, jak również w kampusie w Kielnarowej. Uczestnicy skorzystają m.in.  z zajęć dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego, fizjoterapii, profilaktyki otyłości, wykonywania podstawowych badań okresowych, ale także samokontroli w zakresie najczęściej występujących nowotworów, technik redukcji stresu i udzielania pierwszej pomocy. W planie są również warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków – wylicza Urszula Binduga.

Szczegółowy harmonogram zajęć został wysłany do pracowników WSIiZ pocztą elektroniczną.

Pracownicy PSSE oprócz prelekcji w zakresie profilaktyki zatruć oraz nowych wyzwań w zakresie szczepień i kalendarza przypominającego przygotowali dla uczestników szkoleń konkursy z nagrodami. Jako Pracodawcy zależy nam, aby nasi Pracownicy dbali o swoje zdrowie. Stąd działania związane z  kształtowaniem właściwych nawyków zdrowotnych a także motywowanie do zdrowego stylu życia oraz regularnego wykonywania badań profilaktycznych – mówi Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.