Jak wykorzystać gry planszowe do promocji idei turystyki zrównoważonej, jakie są walory podkarpackich parków narodowych i metody ich popularyzowania oraz jakie są szanse i zagrożenia związane z użyciem technologii blockchain w turystyce – to była tematyka wystąpień w trakcie seminarium online pt. „Turystyka, zrównoważony rozwój i nowe technologie”.

Seminarium online pt. „Turystyka, zrównoważony rozwój i nowe technologie” było ostatnim wydarzeniem z cyklu inicjatyw zaplanowanych w okresie trwania projektu pn. „Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development” (ICT4STD). Po 28 miesiącach realizacji projektu możemy pochwalić się pozytywnym oddziaływaniem na poziomie europejskim i międzynarodowym – mówi dr Joanna Wójcik, Kierownik projektu i dodaje – Podczas seminarium zaprezentowaliśmy, unikalny na skalę europejską, program kształcenia bazujący na „know-how” oraz doświadczeniach czterech uczelni: z Polski, Szwajcarii, Niemiec i Serbii. Opracowany program zawiera zestaw innowacyjnych materiałów dydaktycznych, a także wzboga ofertę edukacyjną – nie tylko uczelni biorących udział w projekcie – informuje dr Wójcik. 

Wydarzenie realizowane było przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach programu Erasmus+. Do udziału w seminarium zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych, w tym, w szczególności podmioty sektora prywatnego, które również mogą skorzystać z rezultatów projektu. Zdobyta w trakcie seminarium wiedza z pewnością przełoży się na bardziej efektywne planowanie i realizację projektów w obszarze kulturalnym i turystycznym, uwzględniających zagadnienia zrównoważonego rozwoju i wspierającego go ICT – zaznacza dr Wójcik. 

Seminarium pt. „Turystyka, zrównoważony rozwój i nowe technologie” odbyło się w 24 czerwca br. w formule online. 

Program seminarium: 

17:00 – 17:30

Doświadczenia realizacji projektu Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

dr Joanna Wójcik, Kierownik projektu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

17:30 – 18:00

Walory podkarpackich parków narodowych i metody ich popularyzowania

dr Krzysztof Szpara
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Rzeszowie

18:00 – 18:30

Rozwój oficjalnych stron internetowych regionów turystycznych na przykładzie podkarpackie.travel

mgr Łukasz Stokłosa,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

18:30 – 19:00

Zrównoważony rozwój na planszy. Jak wykorzystać gry planszowe do promocji idei turystyki zrównoważonej?

dr Joanna Świętoniowska i mgr Grzegorz Karpiuk,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

19:00 – 19:30

Szanse i zagrożenia związane z użyciem technologii blockchain w turystyce

mgr Łukasz Cywiński,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Celem projektu ICT4STD była modernizacja oferty czterech uczelni – Università della Svizzera Italiana (Szwajcaria), Univerzitet u Novom Sadu (Serbia), Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu „ICT jako narzędzie rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju turystyki” skierowanego do studentów kierunków związanych z turystyką.