Pochodzisz z Podkarpacia? Chcesz mieć wpływ na rozwój kultury, sztuki, nauki i sportu w Rzeszowie? Weź udział w kolejnej edycji konkursu Młodzież {dla} Miasta 2020/21.

Konkurs Młodzież {dla} Miasta, którego organizatorem jest Estrada Rzeszowska, jest skierowany do studentów, uczniów szkół średnich i podstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu indywidualnego, bądź grupowego z obszaru kultury, sztuki, nauki i sportu.

Projekt “Młodzież {dla} Miasta” istnieje by zaktywizować młodych ludzi, uwolnić ich kreatywność i rozwijać pasje, które doprowadzą do samodzielnych realizacji projektów. W ramach konkursu zakwalifikowani uczestnicy poznają różne techniki i narzędzia do sprawnego zarządzania projektem, kreatywnego myślenia, a także planowania i rozliczania założeń finansowych” –  mówi Anna Mazur, organizator konkursu.  

Konkurs składa się z trzech etapów. Etap pierwszy obejmuje okres do grudnia 2020, w trakcie którego odbędzie się rekrutacja uczestników, rejestracja zgłoszeń, weryfikacja wniosków zgłoszeniowych, uzupełnienie wymaganych danych i wydawanie decyzji o kwalifikacji oraz szkolenia kompetencyjne dla uczestników konkursu. Etap drugi realizowany będzie od stycznia do czerwca 2021. W tym czasie zostanie przeprowadzona realizacja projektów, ocena merytoryczna, wizytacje / przegląd, finały projektów oraz posiedzenie Komisji Konkursowej. Etap trzeci przypada na czerwiec 2021 roku – odbędzie się wtedy Gala Finałowa Konkursu oraz ogłoszenie wyników i wręczenie stypendiów. 

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody pieniężne, bądź (w przypadku osób niepełnoletnich) nagrodę rzeczową. Formularz rejestracyjny oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków przystąpienia do konkursu, wysokość stypendiów i harmonogramy dostępne są TUTAJ.
Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ. 

Młodzież {dla} Miasta od 2013 roku jest cyklicznym zadaniem realizowanym przez Estradę Rzeszowską, które w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury angażuje uczniów z Rzeszowa i okolic. Uczestnicy projektu zaczynają działania od profesjonalnego przygotowania kompetencyjnego, które doprowadzić ma do samodzielnej realizacji projektów według własnego pomysłu. Wsparciem merytorycznym objęte zostaną wszelkie inicjatywy kulturalne, artystyczne, społeczne i sportowe realizowane na terenie miasta i na rzecz mieszkańców Rzeszowa.