Dziewięcioro kandydatów z sześciu krajów startuje w wyborach uzupełniających do Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Internetowe głosowanie potrwa do piątku.

Wybory uzupełniające przeprowadzane są w związku z koniecznością uzupełnienia składu Samorządu Studenckiego. Aktualnie do obsadzenia pozostaje sześć miejsc. Od poniedziałku (22.06.2020r.) rozpoczęło się głosowanie, w którym udział wziąć mogą wszyscy studenci WSIiZ. Każdy student może oddać tylko jeden głos. 

Warunkiem przystąpienia do wyborów jest posiadanie aktualnego statusu studenta. Na wybranego kandydata należny oddać głos za pośrednictwem strony internetowej: wybory.wsiz.pl. Aby to uczynić trzeba kliknąć w zdjęcie kandydata, następnie w czerwony przycisk “zagłosuj” oraz podać swój adres mailowy (adres musi mieć strukturę: w12345@student.wsiz.edu.pl). Głos jest ważny po wykonaniu jego autoryzacji za pomocą maila studenckiego!

Samorząd Studencki WSIiZ zajmuje się organizowaniem różnych inicjatyw studenckich m.in.: otrzęsin, Juwenaliów, a także konkursu i Galii MISS WSIiZ.