Siedem interesujących specjalności, dobre perspektywy pracy, letnie i zimowe obozy sportowe – m.in. to czeka na wszystkich kandydatów na studia, którzy wybiorą Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzone są w Europie i Stanach Zjednoczonych od wielu lat, a kraje wysoko rozwinięte przywiązują szczególną uwagę do ich rangi i znaczenia.

Studenci podczas nauki zdobędą wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej krajów UE, podstaw nauk społecznych, psychologii, zarządzania, prawa, ekonomii, medycyny zapobiegawczej, zdrowia środowiskowego itp. Poznają również problematykę niekonwencjonalnych metod terapii. Będą przygotowani do organizowania i propagowania działalności profilaktycznej w instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych oraz w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna).
Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie zagrożenia zdrowia zanieczyszczeniem środowiska, starzeniem się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne a także konieczności eliminacji zagrożeń środowiskowych celem zmniejszenie ryzyka zdrowotnego itp. Perspektywy na znalezienie interesującej posady są więc coraz lepsze.

– Obecnie w Urzędach pracy jest dwa razy więcej ofert pracy dla absolwentów Zdrowia publicznego, niż osób jej poszukujących. Praca jest także dla szerokiej grupy pracowników z dziedziny ochrony zdrowie (poza pielęgniarkami i położnymi), zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, iż część ofert pracy dla specjalistów nie trafia do Urzędów Pracy – wyjaśnia Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ.

Jakie specjalności można wybrać na kierunku? Jakich przedmiotów studenci będą się uczyć? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.