Atrakcyjne, wysokie stypendia pokrywające czesne, przydatne na rynkupracy specjalności i wybitna kadra dydaktyczna – to tylko niektóre atutykierunku Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wRzeszowie.

Informatyka to kierunek zamawiany. Oznacza to, że wedle ocen Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego już teraz brakuje absolwentów tego kierunku lub w najbliższym czasie zabraknie, a dla funkcjonowania gospodarki ma on kluczowe znaczenie. Wybór kierunku zamawianego jest zatem gwarancją znalezienia atrakcyjnej pracy po studiach. WSIiZ, jako jedna z pięciu szkół niepublicznych w kraju, znalazła się wśród zwycięzców konkursu MNiSW na kierunki zamawiane i tym samym będzie mogła przyznawać studentom studiów stacjonarnych na Informatyce stypendia. Wszyscy studenci stacjonarnych studiów I stopnia otrzymają stypendia pokrywające wysokość czesnego przez cały okres trwania studiów pod warunkiem utrzymania odpowiedniej średniej. Liczba miejsc jest ograniczona, a ich limit wynosi 95 osób.

– W minionym roku na jednego studenta zarejestrowanego w bazie Biura Karier przypadło aż 3 oferty pracy i zdecydowana większość tych ofert była przeznaczona dla informatyków – wyjaśnia Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ

Podczas studiów studenci poznają zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Nabędą też umiejętności programowania komputerów i poznają zasady inżynierii oprogramowania.

Zajęcia będą się odbywać m.in. w zaawansowanych technologicznie laboratoriach komputerowych. Wiele z nich znajduje się w oddanym niedawno do użytku Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Do dyspozycji studentów Informatyki oddano tu m.in. Laboratorium Automatyki i Robotyki. WSIiZ zakupiła kilkanaście nowoczesnych robotów: humanoidalnych i przemysłowych, używanych w fabrykach do produkcji. Studenci będą się uczyli obsługi robotów i programowania usprawniającego ich działanie. Znajdują się tu też Laboratorium inteligentnych systemów informacyjnych czy Laboratorium inżynierii oprogramowania, a to tylko niektóre z nowoczesnych i znakomicie wyposażonych laboratoriów.

Wśród kadry dydaktycznej znajdują się wybitni naukowcy m.in. z amerykańskich uniwersytetów. Należą do nich profesorowie: Bogdan Wilamowski czy Jerzy Grzymała-Busse. Zajęcia będą też prowadzić profesorowie: Jerzy Seidler oraz Zdzisław Hippe.

Jakie specjalności można wybrać na kierunku? Jakich przedmiotów studenci będą się uczyć? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.