Zgodnie z badaniami CBOS tylko co drugi Polak potrafi porozumieć się w jakimś języku obcym, a przynajmniej taką znajomość deklaruje. 54% dorosłych nie zna żadnego języka obcego. Jednocześnie, w rezultacie obecnych i spodziewanych przemian społeczno-gospodarczych, zapotrzebowanie na znajomość języków obcych – na świecie i w Polsce – wyraźnie wzrosło, a tendencja ta będzie się utrzymywać. Wobec takiego zapotrzebowania, dobrą wiadomością jest uruchomienie przez WSIiZ kierunku Filologia (filologia angielska).

– Znajomość angielskiego to obecnie standard, dlatego warto wykazać się opanowaniem więcej niż jednego języka obcego, w tym jednego na poziomie zaawansowanym i co najmniej jednego na poziomie podstawowym – tłumaczy Roman Wisz, Zastępca Dyrektora Centrum Języków Obcych WSIiZ.

Jako biegli użytkownicy dwóch języków obcych, studenci będą posługiwać się słownictwem specjalistycznym niezbędnym do realizacji swojej pracy. Znajomość zasad komunikacji międzykulturowej pozwoli im natomiast na skuteczne komunikowanie się w wielokulturowym zespole.

Kształcenie dostosowane będzie do wymagań i potrzeb obecnego rynku pracy. Filologia angielska w WSIiZ ukierunkowana jest głównie na sektor biznesowy, koncentrując się na jego międzynarodowym charakterze oraz wynikającym zeń zapotrzebowaniu na umiejętności językowe – zarówno w zakresie bezpośrednich kontaktów biznesowych, jak i wykonywania szerokiego spektrum tłumaczeń.

Studenci, po ich ukończeniu nauki będą posiadać znajomość nie jednego, a dwóch języków obcych – języka angielskiego na poziomie C1 (wg Common European Framework of Reference for Language Learning – CEF) oraz drugiego języka, na poziomie B2 ‘plus’. Wyboru drugiego języka studenci będą dokonać w oparciu o zdobyte już wcześniej umiejętności językowe i kontynuować naukę wybierając niemiecki lub rosyjski. Lektorat języka do wyboru będzie obejmował 495 godzin, czyli blisko 4 razy więcej niż lektorat standardowy!

Jakie specjalności można wybrać na kierunku? Jakich przedmiotów studenci będą się uczyć? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.