Sześć atrakcyjnych specjalności na studiach I stopnia i pięć na II stopnia, dobra praca po ukończeniu studiów, doborowa kadra naukowa – m.in. to czeka na Ciebie na Administracji. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat oferuje studia I i II stopnia na tym kierunku.

Obecny rozwój nowoczesnych narzędzi administrowania spowodowany jest naszym członkostwem w Unii Europejskiej, gdzie prawo nakazuje informatyzację organów administracji publicznej. Wskutek tego w istotny sposób zmieniły się i wciąż zmieniają standardy w polskiej administracji.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymusza niejako na jednostkach administracyjnych zmianę sposobów działania, unowocześnienie istniejących systemów. Wymusza to rosnące zapotrzebowanie na dobrze wyszkoloną kadrę z zakresu szeroko pojętego porządku publicznego, prawa administracyjnego. Dobra sytuacja na rynku pracy dotyczy także specjalistów ds. rynku nieruchomości – mówi Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ.

Wynika z tego, że wciąż potrzeba specjalistów, umiejących poruszać się w świecie nowoczesnej administracji.
Studentom Uczelnia oferuje program nauczania dopasowany do standardów unijnych, możliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych oraz umiejętności pozwalających na ich zastosowanie w nowoczesnej administracji.
Na wykładach studenci poznają "tradycyjne" zagadnienia, takie jak kompetencje organów administracji oraz zasady postępowania administracyjnego. Z kolei ćwiczenia poświęcone będą kształtowaniu umiejętności potrzebnych w pracy urzędnika.

– Już na I roku studiów odbyłam praktyki w Urzędzie Miasta Rzeszowa, co pozwoliło mi zapoznać się z pracą urzędnika służby cywilnej. Dzięki temu, że zajęcia przygotowują nas nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie, czułam się pewnie. Obca nie była dla mnie ani struktura organizacji, ani język urzędników – mówi absolwentka Administracji WSIiZ, Joanna Wietecha.

Od nowego roku akademickiego na studiach II stopnia na kierunku Administracja pojawi się nowość. Będzie to odrębna ścieżka kształcenia „Ochrona porządku publicznego”. Wybierając tę specjalność studenci będą przygotowani do podjęcia pracę w strukturach Policji. Zagadnienia w jej trakcie realizowane obejmują minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Jakie specjalności można wybrać? Jakie przedmioty studiów będą realizowane na Administracji? Kim można zostać po ukończeniu tych studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.