W konkursie pt. „Logo z okazji 25-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – 25 lat WSIiZ – Pasja – Rozwój – Możliwości” najlepszą pracą, która najlepiej wpisała się w wymagania konkursowe, okazała się grafika wykonana przez Mariusza Kusiaka, studenta studiów II stopnia – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością Grafika multimedialna.

 

Komisja Konkursowa w składzie: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ –  Prorektor ds. Nauczania, (przewodniczący) oraz dr Łukasz Bis – Prodziekan ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna WSIiZ, Marcin Nicgorski – Dyrektor Działu Marketingu WSIiZ, Urszula Pomianek – Dyrektor Działu Inwestycji WSIiZ, przyznała także dwie nagrody specjalne – dla Darii Pyziak, studentki studiów I stopnia Grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej oraz Marcina Banowskiego, studenta studiów II stopnia Dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalnością Grafika multimedialna.

Autor najlepszego projektu graficznego otrzyma nagrodą pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto. Ponadto, organizatorzy przewidzieli nagrody dodatkowe dla dwóch wyróżnionych prac w wysokości 500 zł brutto za wybrany projekt.

Konkurs organizowany był w związku z obchodami Jubileuszu 25-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który Uczelnia świętować będzie już od października 2020.