W Oxford University Press ukazała się nowa książka autorstwa Konrada Szocika pod tytułem „The Bioethics of Space Exploration. Human Enhancement and Gene Editing in Future Space Missions”. Monografia jest głównym rezultatem pobytu dr Konrada Szocika na Uniwersytecie Yale w latach 2021-2022 finansowanego ze stypendium im. Mieczysława Bekkera z NAWA. Jest to pierwsza książka na świecie, która poświęcona jest bioetyce środowiska misji kosmicznych.

W monografii tej autor analizuje etyczny status możliwych wyzwań biomedycznych w przyszłych długoterminowych misjach kosmicznych. Dr Konrad Szocik analizuje argumenty przemawiające za i przeciw ulepszaniu człowieka, szczególnie na drodze modyfikacji genetycznej, opracowuje zarys metodologii bioetyki misji kosmicznych, jak również dyskutuje wyzwania związane z biomedycznym ulepszaniem moralności. Ponadto autor rozważa również, czy możliwość ocalenia ludzkości poprzez kolonizację kosmosu jest zgodna z etyką jakości życia i filozofią antynatalistyczną. Książka jest zaadresowana nie tylko do filozofów i etyków zainteresowanych tematem eksploracji kosmosu i modyfikacji człowieka, ale do wszystkich tych, których interesuje przyszłość ludzkości i liczne wyzwania na pograniczu etyki i nowych technologii.

Pobyt na Uniwersytecie Yale finansowany ze stypendium z NAWA umożliwił mi dostęp do nieograniczonych zasobów bibliotecznych. Efektem moich intensywnych studiów na Yale jest opublikowanie dwunastu prac obejmujących zarówno artykuły, jak i rozdziały w publikacjach zbiorowych. Najważniejszą z nich jest jednak monografia, która wkrótce zostanie opublikowana przez Oxford University Press. Pobyt na Yale – zarówno dzięki bogatym bibliotekom, jak i panującej tam atmosferze naukowej – zainspirował mnie do rozpoczęcia prac nad kolejną monografią, również dla Oxford University Press, która poświęcona jest feminizmowi, bioetyce i eksploracji kosmosu – mówi dr Konrad Szocik, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych.

Oxford University Press jest największym i jednym z najstarszych wydawnictw naukowych na świecie. Jest wydziałem Uniwersytetu Oksfordzkiego. W naukach humanistycznych, a szczególnie filozofii i etyce, uznawany jest za najlepsze wydawnictwo naukowe świata.

Książka dr Konrada Szocika „The Bioethics of Space Exploration. Human Enhancement and Gene Editing in Future Space Missions”, Oxford University Press, 2023, 192 s., ISBN: 9780197628478, $29.95 jest dostępna zarówno w wersji online, jak i w wersji drukowanej. 

Szczególnie polecamy również artykuł dr Konrada Szocika pt. „Elon Musk, Mars i bioetyka: czy wysyłanie astronautów w kosmos jest etyczne?”, który został opublikowany na blogu Oxford University Press.

Dr Konrad Szocik o zagadnieniach związanych z eksploracją kosmosu opowiedział również podczas rozmowy z drem Tomaszem Rożkiem oraz drem Maciejem Kaweckim na kanale Nauka. To Lubię. Wywiad można przeczytać również TUTAJ.