Już 5 lipca 2013, kandydaci na studia w WSIiZ mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego do Stypendium od początku studiów.

Każdy, kto złoży dokumenty aplikacyjne w Dziale Rekrutacji WSIiZ na studia I stopnia, może przystąpić do testu z wiedzy ogólnej kwalifikującego do „Stypendium od początku studiów”.

 

Na studiach stacjonarnych I stopnia można uzyskać stypendium w wysokości 100% lub 50% czesnego. Osoby, które złożyły podanie na studia niestacjonarne mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 50% czesnego.

Najbliższy test odbędzie się 5 lipca 2013 r., o godz. 11.00, w sali RA250 w budynku głównym WSIiZ, przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

 

PRZECZYTAJ: Więcej informacji na temat testu kwalifikacyjnego do stypendium od początku studiów.