WSIiZ od początku swojej działalności rozszerza i doskonali system stypendialny dla studentów, umożliwiając im uzyskanie środków na pokrycie czesnego oraz kosztów utrzymania. Dzięki wsparciu finansowemu z różnych źródeł, studenci mogą studiować bezpłatnie.

Studiując w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego. Na obniżenie czesnego studenci mogą liczyć już od początku studiów. Oferowane świadczenia studenckie mają na celu wspieranie studentów w ich wysiłkach na rzecz lepszej przyszłości.

Stypendia oferowane przez WSIiZ

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje unikatowe stypendia dzięki którym, możesz studiować bez konieczności pokrywania kosztów czesnego i to już od pierwszego semestru studiów. Wysokość swojej zniżki możesz sprawdzić w kalkulatorze stypendialnym dostępnym TUTAJ. Zniżka możliwa do uzyskania wynosi 50% lub 100%.

 

Stypendium Socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W semestrze letnim stypendium wynosiło 1050 zł, a dodatek 300 zł. W roku akademickim 2022/2023 przyznano łącznie 693 stypendiów socjalnych i 96 stypendiów socjalnych w zwiększonej wysokości.

 

Stypendium Rektora to stypendium przyznawane dla najlepszych studentów. W ubiegłym roku akademickim wysokość stypendium wynosiło od 600 zł do 1000 zł. Z takiej możliwości skorzystało 1064 osób.

 

Stypendium to przyznawane jest studentom za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W roku akademickim 2022/2023 wysokość stypendium wynosiło 17 000 zł.

 

Aplikować mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów, w tym studenci zagraniczni i studenci I semestru. W semestrze zimowym 2023/2024 stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosiło 400zł, 450zł i 600zł – w zależności od stopnia niepełnosprawności

 

Co na temat stypendiów myślą studenci WSIiZ?

W minionym roku akademickim uzyskałem stypendium dla najlepszych studentów. Moja zniżka wyniosła 100%. Dzięki temu miałem możliwość studiować bez konieczności pokrywania kosztów czesnego i to już od pierwszego semestru studiów – mówi Michał, student kierunku Filologia angielska

Co semestr otrzymuje stypendium Rektora przyznawane za wyniki w nauce. Moje stypendium w ostatnim semestrze wyniosło 800 zł na miesiąc. Ze względu na niskie dochody moich rodziców mogłam również skorzystać ze stypendium socjalnego w wysokości 1050 zł, co bardzo ułatwiło mi utrzymanie się w Rzeszowie – mówi Diana, studentka drugiego roku kierunku Zarządzanie na studiach I stopnia.