Do 10 marca 2012 roku można składać podania na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia. Studia realizować będzie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Jest to metoda leczenia, która obejmuje: leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia. Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom. Istotnym elementem kształcenia jest poznanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i rehabilitacji we wszystkich działach medycyny klinicznej, a także poznanie sposobów odnowy biologicznej.

Studenci mają znakomitą okazję zdobycia pełnego wykształcenia na poziomie magisterskim. Specyfika kierunku narzuca stałe łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Studenci doskonalą swoje umiejętności m. in. na obozach szkoleniowych organizowanych, w ramach studiów, w Centrum Praktyk Studenckich i Akademickim Centrum Hipoterapii (oba ośrodki w Kielnarowej k. Rzeszowa).

Ponad 20 proc. zajęć praktycznych odbywa się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na oddziałach m. in.: rehabilitacji, kardiologii, radiologii, nefrologii i endokrynologii, Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Krasnymstawie.
Uczelnia, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w kraju, prowadzi własną Klinikę Rehabilitacji. Zamojska Klinika Rehabilitacji jest świetnym miejscem praktyk i zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów fizjoterapii od pierwszego roku nauki.

Miernikiem jakości tych studiów jest fakt, że studenci fizjoterapii odbywają praktyki zawodowe i podejmują pracę za granicą oraz są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci są cenionymi fachowcami, chętnie zatrudnianymi również w krajach UE.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, obok Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wchodzi w skład Konsorcjum Akademickiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.