Tobiasz Ciemierkiewicz, student pierwszego roku Grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej, otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Komiksowym pt. „Legendy i baśnie z krajów Europy Karpat”.

Konkursowy projekt został zrealizowany pod kierunkiem dr Krzysztofa Gronia w ramach zajęć Pracownia projektowania i technik przekazu. Podjąłem się tego wyzwania mimo bardzo ograniczonego czasu – przyznaje student Tobiasz Ciemierkiewicz.

W ramach konkursu należało wykonać komiks przedstawiający legendę lub baśń dotyczącą jednego z krajów Europy Karpat. Chciałem, żeby moja praca niosła za sobą jakąś naukę. Myślę, że przygotowany przeze mnie komiks w jakiś sposób mówi nam, że nie powinniśmy odmawiać pomocy ludziom, którzy jej potrzebują – opowiada wyróżniony student i dodaje: Już po pierwszym przeczytaniu baśni: „O dwóch braciach i pechu” wiedziałem, jak chcę narysować tytułowego pecha, i do tej wizji starałem się dobrać klimat reszty rysunków. Rysunków było na tyle dużo, że pracę odesłałem w ostatni dzień. Nie znałem daty wyników, dlatego telefon z informacją o wyróżnieniu mile mnie zaskoczył. Fajnie było zobaczyć swoje rysunki na ściance obok innych pięknych prac. 

Najlepsze prace niebawem zostaną opublikowane na stronie konkursu oraz w mediach społecznościowych organizatorów i partnerów konkursu. Organizator konkursu nagrodził równorzędnymi nagrodami 9 osób z trzech krajów: Polski, Rumuni i Mołdawii oraz wyróżnił dwie osoby: z Polski i Czech.

Międzynarodowy Konkurs Komiksowy pt. „Legendy i baśnie z krajów Europy Karpat” został zrealizowany z inicjatywy Kancelarii Sejmu RP przez Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konkurs był otwarty dla wszystkich osób do 26 roku życia, interesujących się grafiką komputerową i kształcących się na terenie jednego z 9 krajów inicjatywy Europy Karpat (Austrii, Czech, Polski, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier).

 Zobacz nagrodzony komiks