W gronie nominowanych do prestiżowego konkursu ART OF PACKAGING w Poznaniu znalazł się student WSIiZ Jakub Półtorak, student drugiego roku studiów licencjackich na kierunku: Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. Praca powstała w ramach zajęć Pracownia Technik Projektowania i Technik Przekazu prowadzonej przez dr Krzysztofa Gronia.

Praca Jakuba Półtoraka została nominowana w kategorii OPAKOWANIE W RUCHU. Tematem pracy konkursowej było wykonanie projektu graficznego promującego miasto Poznań oraz ideę „Poznań Living Quality”. Sama idea mówi o zielonym, przyjaznym i dobrze skomunikowanym miejscu o tysiącletniej historii. Postanowiłem wykonać minimalistyczną grafikę w oprogramowaniu graficznym Adobe Illustrator podkreślającą jej cechy – mówi Jakub.

ART OF PACKAGING – Perły wśród Opakowań jest ogólnopolskim konkursem na najlepsze opakowanie roku. Od 2006 roku organizowany jest w Poznaniu i promuje branżę związaną z nowoczesnym przemysłem opakowaniowym. Ideą Konkursu jest promowanie kreatywności, innowacyjności, a także konkurencyjności polskich opakowań na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. ART OF PACKAGING ma dwie edycje: Debiuty oraz Professional. Lista wszystkich nominowanych w konkursie znajduje się tutaj.

POZnan Quality of Life