Plakat Dominika Kamińskiego, studenta kierunku Projektowanie graficzne na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zajął III miejsce w konkursie na projekt plakatu pt. „#łączymykoncertowo”. Konkurs został zorganizowany przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.

Celem konkursu było wykonanie projektu plakatu będącego zobrazowaniem idei ,,łączymy koncertowo’’. Hasła można było użyć jako inspiracji, poddać go interpretacji lub wykorzystać jako motyw przewodni projektu.

#łączymykoncertowo to hasło związane nierozerwalnie z misją Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, wyrażającą się w tworzeniu miejsca otwartego i działającego w myśl przekonania, że muzyka jest siłą, która potrafi łączyć i budować. To także idea jednoczenia ludzi i tworzenia koncertowej społeczności opartej na emocjach, pasji i szacunku – podkreślają organizatorzy konkursu.

Spośród nadesłanych prac jury konkursowe w składzie: Gosia Herba, Patryk Mogilnicki, Michał Krawiec, po przeprowadzonych obradach, wyłoniło zwycięzców. Laureatem trzeciego miejsca został student Projektowania graficznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Dominik Kamiński.

Mój plakat jest graficzną metaforą tematu konkursu „#łączymykoncertowo”. Praca przedstawia połączenie klasycznej gitary z mostem wiszącym. Gryf instrumentu jest podstawą mostu a przechodzące nad mostem struny są linami nośnymi. Plakat ma ilustrować połączenie ludzi muzyką tak samo jak most łączy obie strony lądu – tak o swojej pracy mówi sam autor.