Patryk Krępa, Paweł Głodzik i Jakub Stachowicz, studenci drugiego roku Informatyki, zostali wyróżnieni w międzynarodowym klimatycznym konkursie „Ocean of Changes”.

Studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania stworzyli pracę, która – zdaniem organizatorów – zapada w pamięć i pokazuje brak obojętności na stan Ziemi. Przygotowana przez nich grafika  to wypowiedź na temat wycinania lasów pod betonowe dżungle. Grafika powstała w ramach zajęć prowadzonych przez dr Krzysztofa Gronia.

Ocean of Changes (Ocean zmian) to projekt koordynowany przez zespół CORE Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w ścisłej współpracy z międzynarodowymi partnerami. Jest on  częścią europejskiej platformy edukacyjnej EU4Ocean Coalition. Od 2021 roku Ocean Zmian jest oficjalnym partnerem Dekady Nauki o Oceanach na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ (2021-2030). Ideą Oceanu Zmian jest wymiana informacji w sprawach dotyczących mórz i oceanów (w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ). Projekt składa się z dwóch corocznych, międzynarodowych konferencji dla młodzieży i młodych naukowców pt. „Dokąd zmierza świat”, corocznego pikniku naukowego oraz całorocznych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Lasy i ich odbicie w jeziorze w postaci wieżowców
Ocean of changes – wyróżniona praca. Autorzy: Patryk Krępa, Paweł Głodzik, Jakub Stachowicz.