W dniach 2 – 5 czerwca 2019 roku w hotelu Sheraton w Sopocie odbył się IX Europejski Kongres Finansowy, w którym udział wzięło troje studentów Finansowego Koła Naukowego FLOW Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, współpracujących z Instytutem Badań i Analiz Finansowych – Karolina Olechowska, Gabriela Rudzińska oraz Jakub Kalandyk.

Zostali oni zaproszeni na to wydarzenie jako członkowie tegorocznej Akademii EFC, która jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego i zrzesza najzdolniejszych studentów oraz  młodych absolwentów z uczelni polskich i międzynarodowych. Warunkiem uczestnictwa w Akademii EFC było zgłoszenie poparte listem polecającym od profesora uczelni macierzystej, którymi  ze strony WSIiZ byli pracownicy IBAF – dr Tomasz Skica i dr Jacek Rodzinka, oraz napisanie eseju na jeden z trzech tematów głównych.

Wydarzeniem, które zainaugurowało tegoroczną edycję Akademii EFC była debata otwarcia pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?” prowadzona przez posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego, podczas której zaproszeni goście mogli wysłuchać panelu złożonego z wyróżnionych w konkursie studentów z uczelni takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Universiät zu Köln, University of Oxford czy New York University Abu Dhabi.

Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego studenci mieli możliwość uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach w ramach tego przedsięwzięcia, a tematyka paneli, debat oraz wykładów była związana z szeroko pojętymi finansami, bankowością, nowoczesnymi rozwiązaniami w ekonomii oraz ubezpieczeniami. Wśród gości biorących udział w IX EKF byli m.in. prezesi największych banków w Polsce, profesorowie czołowych uczelni Polskich oraz międzynarodowych, uznani ekonomiści oraz przedstawiciele świata politycznego. Podczas uroczystych kolacji zorganizowanych przez Miasto Sopot oraz Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, studenci nawiązywali kontakty z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Każda edycja Kongresu nawiązuje również do pozycji Polski w Unii Europejskiej, Solidarności oraz współpracy międzynarodowej, dlatego też w tym roku z okazji 30 – lecia wolnych wyborów w Polsce nie mogło zabraknąć momentów patriotycznych – jednym z nich było odśpiewanie hymnu Polski oraz „Ody do radości” na Placu Przyjaciół Sopotu.

Karolina, Gabriela oraz Jakub byli reprezentantami Finansowego Koła Naukowego FLOW Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w grupie 1500 przedstawicieli kadry zarządzającej biznesem, administracją państwową, firm konsultingowych oraz nauki. Z pewnością udział naszych studentów w IX Europejskim Kongresie Finansowym przyniesie wymierne korzyści oraz zainspiruje ich do kontynuacji pracy naukowo – badawczej.