Słuchacze pierwszej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej” uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w firmie BorgWarner. Studia są prowadzone we współpracy z firmami SQD Alliance i BorgWarner, a firma SQD Alliance jest głównym pomysłodawcą utworzenia tego kierunku.

Pierwsza edycja studiów „Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej” właśnie dobiega końca, ich uwieńczeniem były warsztaty dla słuchaczy w podrzeszowskiej siedzibie siedzibie BorgWarner. Studenci mogli przeprowadzić audyt zgodnie z zakresem VDA 6.3. na wybranych liniach produkcyjnych. Zapoznali się także z praktycznymi wymaganiami mapowania procesów ISO9001/VDA oraz rozwiązaniami podejścia procesowego w Zintegrowanym Systemie Zarządzania. Z kolei pracownicy BorgWarner Poland – ETTS poprzez dzielenie się swoją wiedzą mieli możliwość zdobywania doświadczeń w roli wykładowców – praktyków. 

Studia „Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej” znajdują się w ofercie Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.