W dniach 10-13 października staż w laboratoriach biotechnologii roślin i grzybów UJ odbyły dwie naukowczynie z WSIiZ: dr Katarzyna Gaweł-Bęben oraz dr Beata Antosiewicz-Klimczak z Katedry Kosmetologii. Zgłębiały one m.in. tajniki prowadzenia hodowli roślin i grzybów w warunkach in vitro.

Jednym z wiodących ośrodków naukowych w Polsce specjalizującym się w hodowlach in vitro roślin i grzybów, jest Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierowana przez prof. dr hab. n. farm. Halinę Ekiert. W ramach stażu w tej jednostce pod opieką dr hab. Agnieszki Szopy badaczki z WSIiZ uczyły się m. in. zakładać hodowle roślin in vitro z nasion, przygotowywać pożywki do kultur in vitro czy też pasażować rośliny w warunkach sterylnych. Szkolenie z zakresu zakładania kultur grzybowych przeprowadziły z kolei dr hab. Bożena Muszyńska, prof. UJ oraz dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja. Zdobyta wiedza będzie wykorzystana w badaniach naukowych prowadzonych w ramach działalności Katedry Kosmetologii WSIiZ, natomiast w ramach współpracy z pracownikami Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej przygotowane zostaną wspólne projekty naukowo-badawcze i aplikacyjne – mówi dr Beata Antosiewicz-Klimczak.

Dlaczego hodowla roślin i grzybów w warunkach laboratoryjnych jest ważnym przedmiotem badań naukowców? Każdy z nas wie, że ze względu na postępujące zanieczyszczenie środowiska zmniejsza się powierzchnia terenów, które można wykorzystać do uprawy i zbioru roślin i grzybów leczniczych. Co więcej, rośliny i grzyby zebrane ze stanowisk naturalnych zawierają często bardzo małe ilości substancji aktywnych, co znacznie podnosi koszty wyprodukowania naturalnych preparatów leczniczych, suplementów diety czy kosmetyków. Odpowiedzią na te wyzwania jest możliwość wykorzystania hodowli roślin i grzybów w warunkach in vitro, gdzie przy udziale odpowiednich czynników można nie tylko kontrolować tempo wzrostu hodowli, ale także znacznie zwiększyć ilość wytwarzanych substancji aktywnych – ocenia dr Katarzyna Gaweł-Bęben.