W dniach 16-17 kwietnia 2012 roku odbędzie się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania konferencja zatytułowana „Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej”.

Konferencja odbędzie się w budynkach WSIiZ w Kielnarowej k. Rzeszowa. Problematyka konferencji skupiona będzie wokół 3 głównych wątków:

  • Kategoria praw słusznie nabytych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej
  • Skuteczność tradycyjnych środków ochrony praw słusznie nabytych w dobie globalizacji i ekspansji cyberprzestrzeni
  • Funkcje administracji publicznej a tworzenie warunków do wykonania praw słusznie nabytych

Organizatorami konferencji są Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Teorii Prawa.

Pobierz program konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.