Studenci Koła Naukowego Kryminalistyki WSIiZ zajęli doskonałe drugie miejsce w konkursie na najlepszy studencki zespół oględzinowy. Konkurs został przeprowadzony w ramach VI edycji Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych, zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Srebrna ekipa ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki WSIiZ w towarzystwie organizatorów. Od lewej: insp. Józef Kubas, opiekun SKNK WSIiZ; Martyna Janusz z SKNK WSIiZ, Katarzyna Król – szefowa SKNK WSPol, Przemysław Augustyn, członek honorowy SKNK WSIiZ, Iwona Ferfecka z SKNK WSIiZ, nadkom. Arkadiusz Błaszczuk z WSPol, Joanna Syzdek z SKNK WSIiZ i Magda Koniewicz – wiceprzewodnicząca SKNK WSPol
 

Coroczne warsztaty w WSPol w Szczytnie, połączone z konkursami kompetencji kryminalistycznych, to bodaj najbardziej prestiżowa impreza tego typu w środowisku studenckim. Reprezentacja SKNK WSIiZ, funkcjonującego przy kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, bierze w nich udział od kilku już lat.

Dotychczasowy najlepszy wynik – drugie miejsce – zespół z Rzeszowa osiągnął w pierwszym swoim starcie. – W tym roku wreszcie powtórzyliśmy tamten sukces – zaznacza insp. w st. spocz. Józef Kubas, nauczyciel akademicki WSIiZ, wieloletni opiekun uczelnianego koła kryminalistyki. Radość inspektora mąci lekko tylko to, że jego podopieczni ustąpili pierwszego miejsca ekipie z uniwersytetu w Toruniu. – Dosłownie o włos – podkreśla.

Szczycieńskie warsztaty odbywały się od 24 do 27 maja br. Jak zawsze głównym ich organizatorem było Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych WSPol. Konkursowe zmagania, zorganizowane w ostatnim dniu imprezy, zostały poprzedzone m.in. prelekcjami uczestników poświęconymi dziedzinom kryminalistyki, testami wiedzy kryminalistycznej i warsztatami techniki kryminalistycznej. W ramach tych warsztatów członkowie kół trenowali ujawnianie i zabezpieczanie śladów w zaaranżowanym miejscu przestępstwa.

– Czwartego dnia wszystkie ekipy mogły wreszcie sprawdzić swoje zespołowe przygotowanie – mówi szefowa zespołu Martyna Janusz z drugiego roku bezpieczeństwa wewnętrznego.

– W domkach letniskowych należącego do WSPol Ośrodka Wypoczynkowego „Wałpusz” zostały upozorowane kradzieże z włamaniem – precyzuje koleżanka z roku Martyny, Joanna Syzdek. – Mieliśmy ujawnić i zabezpieczyć ślady pozostawione przez przestępców, a następnie je sfotografować, zmierzyć, opatrzeć metryczkami, sporządzić szkic miejsca zdarzenia i protokół oględzin.

Ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów zajmował się ubiegłoroczny absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego w WSIiZ, członek honorowy naszego SKNK Przemysław Augustyn. Profesjonalne fotografie ujawnionych śladów sporządzała Iwona Ferfecka (również z drugiego roku bezpieczeństwa), a metryczkowe ich opisy – Martyna Janusz. Obie dokonywały też pomiarów śladów, a Joanna protokołowała przebieg oględzin i szkicowała miejsce zaaranżowanego zdarzenia.

Uczestniczącym w konkursie ekipom organizator zapewnił sprzęt i środki, jakimi na co dzień posługują się funkcjonariusze – specjaliści techniki kryminalistycznej.

Nasi studenci pozostawili w pokonanym polu koleżanki i kolegów z kół naukowych kryminalistyki takich uniwersytetów, jak gdański czy katowicki.

Srebrnej ekipie kryminalistyków WSIiZ i ich opiekunowi składamy serdeczne gratulacje!