W dniu 26 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie członków kół naukowych Green Economics i Technologii Informacyjnych z profesorami Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Uczestnicy spotkania omówili obecną sytuację na Ukrainie, nakreślili projekty przyszłej współpracy i ustalili wspólne badania naukowe. 

Opiekunowie kół naukowych Green Economics i Technologii Informacyjnych – prof. Alina Yakymchuk i prof. Natalia Poliakova spotkali się z profesorami Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki – Oleną Pawłową i Kostiantynem Pawłowym. Wspólnie omówili m.in. łączenie kierunków zielonej gospodarki, zachowanie różnorodności biologicznej z wykorzystaniem technologii blockchain i technologii informatycznych.

Prof. Alina Yakymchuk przedstawiła prezentację dotyczącą możliwych projektów grantowych i rozwoju, opowiedziała o doświadczeniach z realizacji projektów międzynarodowych. Członkini grupy naukowej Green Economics Gabriela Karaś, przedstawiła swoje badania dotyczące zrównoważonych podróży i świadomości ekologicznej. Temat ten jest niezwykle aktualny z punktu widzenia perspektyw rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska. Ukraińscy profesorowie zauważyli wysoki poziom referatu i zaprosili uczestników kół na międzynarodową konferencję do Łucka.

Dr Natalia Poliakova wraz z członkami swojego koła naukowego zaproponowała połączenie sił w kontekście rozwoju nauki i przygotowywanie wspólnych publikacji naukowych z zakresu technologii blockchain i rozwoju startupów.