Jeśli chcesz profesjonalnie przygotować CV i list motywacyjny, dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, ale też właściwie zaplanować swoją ścieżkę kariery i robić w życiu to, co jest zgodne z Twoimi umiejętnościami i zainteresowaniami, to ta propozycja Biura Karier WSIiZ jest dla Ciebie! Jeśli jesteś studentem lub absolwentem WSIiZ, skorzystaj z bezpłatnego indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym.

Doradztwo zawodowe i psychologiczne staje się coraz istotniejszym elementem kształcenia i planowania ścieżki rozwoju zawodowego. Indywidualna porada zawodowa pomaga wybrać taką ścieżkę rozwoju, która będzie jednocześnie wpisywała się w potrzeby rynku pracy i nasze predyspozycje. Młodzi ludzie coraz częściej decydują o wyborze zawodu i pracodawcy właśnie w oparciu o spotkania doradcze. Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie taką możliwość mają od dawna. Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług Biura Karier.

– Doradcy zawodowi pomogą napisać CV i list motywacyjny, pomóc dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, dostarczą informacji o trendach panujących na rynku pracy, mogą także określić predyspozycje i zainteresowania zawodowe za pomocą profesjonalnych narzędzi, wskazać kierunki dalszego rozwoju – wyjaśnia Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ.

Jeszcze w październiku zapraszamy studentów i absolwentów WSIiZ w następujących terminach:

25 października (czwartek) godz. 15.00 – 18.30, sale RA 120 i RA 239
30 października (wtorek), godz. 15.00-18.30, sale RA 120 i RA 212

To dwa najbliższe spotkania. Odbywają się one co miesiąc przez cały rok akademicki.

Zainteresowanych prosimy o zapisy drogą mailową: bk@wsiz.edu.pl, telefoniczną 17 866 11 55 lub osobiście w godzinach pracy Biura Karier, czyli od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.