10-tego grudnia 2021 roku odbyło się seminarium naukowe online pt. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Nauk o Polityce i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą Rzeszowie oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele podkarpackich urzędów, nauczyciele akademiccy oraz studenci. W trakcie seminarium dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka prof. WSIiZ, zaprezentowała wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Nauk o Polityce i Administracji, których głównym celem była identyfikacja zakresu i stopnia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w podkarpackich urzędach.

Głos zabrali również przedstawiciele ankietowanych urzędów: p. Ewa Papiewska-Borkowska, dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, p. Monika Urban z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, p. Wioletta Klimek Sekretarz Gminy Chorkówka oraz p. Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy z Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, którzy podzielili się z uczestnikami seminarium swoimi spostrzeżeniami na temat recepcji koncepcji CSR w odniesieniu do sektora instytucji publicznych oraz dobrymi praktykami w zakresie społecznej odpowiedzialności administracji publicznej funkcjonującymi w reprezentowanych przez nich urzędach. 

Społeczna odpowiedzialność administracji, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań oraz wypowiedzi uczestników seminarium, nie jest zjawiskiem jednoznacznie definiowanym, gdyż administracja rządowa i samorządowa są z definicji organizacjami społecznie odpowiedzialnymi. Z drugiej strony pojawiają się opinie, iż CSR stanowi „dopełnienie” administracji i jego stosowanie w sektorze publicznym wydaje się być czymś naturalnym, a potwierdzeniem tego są liczne przykłady dobrych praktyk opisanych w ankietach z obszarów m.in. ładu organizacyjnego, praw człowieka, zagadnień konsumenckich czy zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Podsumowując seminarium dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ podkreśliła, że ma nadzieję, że przeprowadzone w 2021 r. badania pilotażowe w podkarpackich urzędach przyczynią się do udoskonalania funkcjonowania administracji publicznej w naszym regionie, ale też będą podstawą do dalszej ewaluacji  stopnia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.

Wyniki badań przedstawione w trakcie seminarium będą udostępnione ankietowanym instytucjom, a także wykorzystane w przyszłych publikacjach naukowych pracowników Katedry.