Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju, Władze Uczelni podjęły decyzję o czasowym ograniczeniu zakresu zajęć prowadzonych w siedzibie Uczelni (w formie tradycyjnej).

Na większości kierunków studiów zajęcia zaplanowane do realizacji w formie tradycyjnej, od 20 marca (sobota) do końca kwietnia br., będą realizowane zdalnie (wg dotychczasowego harmonogramu zajęć).

To czy od maja wrócimy do zajęć realizowanych tradycyjnie będzie zależało od sytuacji epidemicznej“- mówi Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

Powyższa zmiana (przejście w całości na zajęcia zdalne) nie dotyczy kierunków: realizowanych w ramach Kolegium Medycznego i kierunku Zarządzanie – ścieżki anglojęzyczne, a także części kursów językowych, dla których zajęcia zaplanowane do realizacji w formie tradycyjnej będą nadal realizowane w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

Więcej informacji na temat studiowania w okresie pandemii znajduje się TUTAJ.