Do końca tego semestru spotkania będą realizowane w formie online, a w przyszłym semestrze planowane są spotkania w formie bezpośredniej. Koordynatorem spotkań jest dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ.

Pierwsze Seminarium odbędzie się 15.06.2021 o godzinie 16:00. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną referaty trzech kół naukowych pt. „Zastosowanie propolisu w kosmetyce” (KN CHEMIKOS), „Cera naczyniowa – zabiegi i surowce kosmetyczne” (KN Kosmetologii Estetycznej) oraz „Rola terapii punktów spustowych i masażu w procesie leczenia dolegliwości bólowych odcinka szyjnego” (KN RehSCIENCE). Komitet Naukowy w składzie: dr hab. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ; dr hab. Jan Krupa, prof. WSIiZ oraz dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ, będzie sugerował liczbę punktów (od 0 do 20 pkt) za prezentacje studenckie, które mogą zostać doliczone przy składaniu wniosku o stypendium. Ostateczną decyzje podejmie komisja stypendialna. Protokół z obrad Komisji Naukowej, wraz z uzasadnieniem, będzie do wglądu dla opiekunów kół naukowych po Seminarium, natomiast kopia zostanie przekazana do Działu Nauki.

W przyszłym semestrze spotkania rozpoczną się od wysłuchania hipotez badawczych, wyników oraz wniosków doktoratów pani mgr Weroniki Cyganik oraz pana mgr inż. Bartosza Skóry, a plan wszystkich seminariów z datami wystąpień poszczególnych pracowników, studentów Kół Naukowych
lub zaproszonych gości zostanie podany do wiadomości końcem września.

Seminaria będą uzupełniane wykładami gości spoza WSIiZ. Jako pierwsza swoją wiedzą podzieli się
dr n. med. Agnieszka Wnuk z Pracowni Neurofarmakologii i Epigenetyki, Zakładu Farmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Nasz gość przedstawi referat pt. „Niedotlenienie okołoporodowe jako nieustające wyzwanie współczesnej medycyny – neuroprotekcyjny potencjał 3,3’- diindolometanu w modelu niedotlenienia okołoporodowego”. Wykład zostanie wygłoszony 29.06.2021 o godzinie 16:00 – spotkanie odbędzie się online.