Metodom biologicznej ochrony roślin poświęcone było szkolenie zorganizowane w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 30 stycznia br. wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rolnicy pozyskali wiedzę na temat ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin na rzecz środków opartych na mikroorganizmach, makroorganizmach oraz środkach biotechnicznych.

Szkolenie otworzył dyrektor PODR w Boguchwale, Robert Pieszczoch, który podkreślił ważną rolę poruszanej tematyki. W pierwszej części szkolenia prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, kierownik Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju WSZIiZ w Rzeszowie, przedstawiła podstawowe wiadomości z zakresu stosowania biopreparatów w rolnictwie. Wykładowczyni omówiła również kwestie dotyczące możliwości skorzystania przez rolników z dopłat w ramach ekoschematu „Biologiczna ochrona upraw”. Poruszony został także temat dotyczący stosowania metody agrolotniczej w biologicznej ochronie roślin z wykorzystaniem dronów i wiatrakowców, które pozwalają na stosowanie biopestycydów na dużych powierzchniach.

W drugiej części szkolenia dr Michał Pniak, dyrektor ds. Rozwoju i Badań z firmy Biocont Polska, bardzo szeroko przedstawił słuchaczom sposoby działania biologicznych środków ochrony roślin opartych na mikro- i makroorganizmach oraz środków biotechnicznych opartych na wyciągach i ekstraktach z roślin oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie upraw rolniczych i ogrodniczych. W swoim wystąpieniu wskazywał również na bardzo duże znaczenie organizmów pożytecznych w ochronie roślin i wykorzystania ich jako wrogów naturalnych szkodników upraw.

Podczas szkolenia wykładowcy zaprezentowali także wyniki prowadzonych, wieloletnich doświadczeń na temat biologicznych środków ochrony roślin w celu ich prawidłowego stosowania zarówno w uprawach konwencjonalnych, ekologicznych, jak i integrowanych.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Na podst. opracowania Katarzyny Sitek i Anny Moskal. Foto: PODR