7 czerwca 2024 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgra Radosława Wierzbińskiego. Rozprawa nosi tytuł „Ojcostwo i wizerunek polskich ojców w reklamie”.

Promotorem pracy był dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ. Recenzentami rozprawy byli dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, dr hab. Jarosław Kończak, Uniwersytet Warszawski oraz dr hab. Katarzyna Drąg, UPJPII w Krakowie. Dziedzina naukowa, którą reprezentuje omawiana praca, to Nauki społeczne, zaś dyscyplina naukowa to Nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ.