Czym jest nowe podejście zatytułowane „racjonalny reprezentacjonizm”? Jaka jest relacja między światem a logiką? Między intuicją a językiem? Na te oraz inne pytania odpowiedział dr Jens Lemański z University of Münster, Fernuniversität Hagen.

Podczas wykładu otwartego „Logic and World” dr Jens Lemański (University of Münster, Fernuniversität Hagen) odpowiedział na pytanie, jaka jest relacja między światem a logiką, między intuicją a językiem, między przedmiotami a ich ilościowymi określeniami. Jak sam mówi, racjonaliści z jednej strony twierdzą, że świat jest skonstruowany w sposób racjonalny, a z kolei reprezentacjonaliści zakładają, że język, logika i matematyka są jedynie środkami porządkującymi i opisującymi intuicyjnie dany świat.

Prelegent zaproponował argumenty z „Berlin Lectures” Arthura Schopenhauera, które dotyczą filozofii języka, logiki i matematyki. W oparciu o te argumenty Lemański rozwija nowe podejście zatytułowane „racjonalny reprezentacjonizm”. Zakłada, że świat jest zawsze konstruowany przez człowieka według zasad językowych, logicznych i matematycznych. Jednak podstawowy słownik tych opisów strukturalnych zawiera już metafory zaczerpnięte z otaczającego nas świata i przedstawione za pomocą różnych diagramów logicznych.

Po wykładzie odbyła się dyskusja, podczas której dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ, zwrócił uwagę, że racjonalny reprezentacjonizm jest obecny w informatyce – a mianowicie, za racjonalne uważa się zjawisko, w odniesieniu do którego możliwy jest model symulacyjny. Na przykład zachowanie się roju jest uważane za racjonalne właśnie w świetle algorytmicznych symulacji tego zachowania. To wtedy okazuje się, że diagramy logiczne można uznać za podstawowy metajęzyk logiki. To, co nie poddaje się logicznym diagramom, nie ma logicznego sensu.

W ramach tej dyskusji dr Zofia Matusiewicz, dodała, że ​​klasyczne diagramy logiczne (takie jak diagramy Venna) są bardzo ograniczone, a świat jest bardziej złożony. Możemy tutaj zauważyć, że diagramy Venna nie odzwierciedlają relacji logiki rozmytej. Na to dr Schumann odpowiedział, że tak właśnie jest – istnieją dobre symulacje procesów biologicznych właśnie w kierunku rozmytej prezentacji zbiorów. Są to np. sieci włókien filamentów aktynowych, które rozmieszczone w amebie traktowane są dokładnie jako zbiory rozmyte.

Wykład otwarty pt. „World and logic” odbył się 20 października 2022 roku w w Sali Senatu w budynku WSIiZ przy ul. Sucharskiego. Spotkanie miało formę stacjonarną.