Już w poniedziałek 28 czerwca swoją działalność zainauguruje EUROPE DIRECT Rzeszów prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Rzeszowski punkt należy do sieci 424 placówek rozmieszczonych na terytorium całej Unii Europejskiej, kolejna edycja tego projektu rozpoczęła się w maju 2021 roku. Celem punktów EUROPE DIRECT jest informowanie obywateli państw unijnych o europejskiej polityce oraz wartościach.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wiedzę o Unii Europejskiej rozwija i propaguje na Podkarpaciu od ponad 20 lat. Jeszcze w 2000 roku, przed wejściem Polski do UE, przy Uczelni powstało Regionalne Centrum Informacji Europejskiej – jego głównym celem było przygotowanie polskich obywateli do akcesji i jak najpełniejszego wykorzystania możliwości z niej wynikających. Następnie w strukturach Uczelni funkcjonowały: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz EUROPE DIRECT.

W 2021 roku WSIiZ została ponownie wybrana jako podmiot prowadzący EUROPE DIRECT. Choć Uczelnia już wcześniej prowadziła punkt, to inauguracja nowej edycji projektu jest dla nas okazją do jeszcze lepszego wyeksponowania roli EUROPE DIRECT w regionie. Punkt ma bowiem na celu nie tylko komunikację z obywatelami prowadzącą do zwiększenia odpowiedzialności za projekt europejski, lecz także zidentyfikowanie aspektów lokalnych, które mogą wpłynąć na kształtowanie strategii europejskiej  – informuje mgr Sylwia K. Mazur, kierownik Punktu.

Inaugurację działalności EUROPE DIRECT w nowej edycji otworzy Prorektor WSIiZ ds. Nauki, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, która przed laty współtworzyła Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Do udziału w uroczystości zaproszono m.in. europosłów z Podkarpacia, a swoją obecność potwierdzili już Poseł Paweł Poncyljusz, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska oraz Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Czym zajmują się Punkty EUROPE DIRECT?

Punkty prowadzą ścisłą współpracę z Przedstawicielstwami Komisji Europejskiej i Biurami Kontaktowymi Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich. Motywem przewodnim działalności w roku 2021 jest Europejski Zielony Ład. Unia Europejska podejmuje działania, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do przestrzeni, wydarzeń, produktów, usług w instytucjach, państwach członkowskich i w ponad 400 regionach. Misją zespołu Europe Direct Rzeszów jest promowanie i realizowanie na co dzień najwyższego standardu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób ze szczególnymi potrzebami – dla nas wszystkich. Punkt prowadzi konkursy i zajęcia dla dzieci, udostępnia informacje o wspólnocie, a także zaprasza do kontaktu z ekspertami.

Interaktywną mapę punktów EUROPE DIRECT można znaleźć na interaktywnej mapie.