EUROPE DIRECT Rzeszów to miejsce pierwszego kontaktu w sprawach Unii Europejskiej dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została ponownie wybrana jako instytucja prowadząca taki ośrodek, a oficjalnego otwarcia EUROPE DIRECT w dniu 28 czerwca br. dokonała Prorektor ds. Nauki WSIiZ, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. Uczelni.

Rzeszowski punkt należy do sieci 424 placówek rozmieszczonych na terytorium całej Unii Europejskiej, jest jednym z 24 w całej Polsce i jedynym na Podkarpaciu. Misja EUROPE DIRECT to przede wszystkim komunikacja z mieszkańcami Podkarpacia: informowanie i wyjaśnianie szczegółów europejskiej polityki, a w szczególności znaczenia poszczególnych aktów prawnych w sprawach ważnych dla województwa. Istotnym celem jest także rozpowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania Unii i jej instytucji oraz przekazywanie do władz UE opinii mieszkańców regionu. Zadanie EUROPE DIRECT to również ścisła współpraca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz Biurami Kontaktowymi Parlamentu Europejskiego.

Misję i plan zadań EUROPE DIRECT na najbliższe miesiące (to między innymi dwa Dialogi Obywatelskie oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży) podczas oficjalnego otwarcia punktu wyjaśniała jego kierownik Sylwia K. Mazur: Uczelnia od ponad 20 lat informuje i edukuje mieszkańców Podkarpacia o Unii Europejskiej. W tym czasie zmieniła się Unia Europejska, ale zmieniło się też Podkarpacie. Region wiele zawdzięcza Unii, ale ma też wiele do zaoferowania. Z pewnością warto tchnąć nową energię w budowanie wizerunku Unii na Podkarpaciu i Podkarpacia w Unii – po to jest EUROPE DIRECT Rzeszów.

Dziś Unia Europejska przeżywa kryzys, i jest to kryzys na wielu poziomach: kryzys klimatyczny, migracyjny, pandemiczny, do tego dodatkowo nakłada się zmieniająca się sytuacja geopolityczna. Unia Europejska ponownie musi zdefiniować swoją misję i rolę, dlatego potrzeba informowania o jej działaniach jest nadal ogromna – mówiła Prorektor ds. Nauki WSIiZ, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. Uczelni. Pani Profesor zwróciła też uwagę, że szansą na wyjście z kryzysów jest Konferencja na temat przyszłości Europy, której finalne wnioski zostaną przedstawione w maju 2022 r.

O znaczeniu punktów informujących o działalności Unii Europejskiej mówiła posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska. W jej przekonaniu takich punktów zapewne zabrakło w Wielkiej Brytanii, której obywatele w referendum w 2016 roku zdecydowali o opuszczeniu Unii. Pani Poseł podkreśliła również, że przynależność Polski do Unii jest dobrowolna, i nikt nas do niej nie zmusza, ale skoro jako państwo chcemy być jej częścią, to musimy być wierni zasadom i wartościom fundamentalnym dla Unii. Poseł do Sejmu RP Paweł Poncyliusz zwrócił natomiast uwagę, że rolą punktów EUROPE DIRECT powinno być prostowanie fake newsów, takich jak chociażby pojawiające się obecnie twierdzenia, że rosnące ceny energii są winą Unii Europejskiej.

Miasto Rzeszów będzie chciało aktywnie uczestniczyć w debacie i Konferencji w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Chciałbym również zapowiedzieć ścisłą współpracę we wszystkich innych obszarach. Wyobrażam sobie, że pracownicy EUROPE DIRECT będą obecni na wielu miejskich imprezach i w każdej rzeszowskiej szkole – bo okazje do tego, żeby rozmawiać o Unii, są zawsze, nie tylko przy okazji świąt europejskich  – zapowiedział z kolei Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od 1999 roku jest zaangażowana we współpracę z instytucjami unijnymi, jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej na uczelni działało Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Obecnie WSIiZ stanowi podkarpacki hub informacji europejskiej i działa między innymi na rzecz przedsiębiorców oraz młodzieży. Poza Europe DIRECT we WSIiZ mają swoją siedzibę: Centrum Dokumentacji Europejskiej, Enterprise Europe Network oraz punkt regionalny Eurodesk.