W Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, odbyła się (30.06) promocja najnowszej książki pod red. Profesora Stanisława Waltosia i dr Andrzeja Rozmusa pt. "Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój-prawo-organizacja.”

Ciastko, kawa i lampka wina, które już na początku spotkania zaproponował Profesor Waltoś, wpłynęły niewątpliwie na rozluźnienie atmosfery, lub jak to trafnie ujął sam Profesor: jej „skameralizowanie”. Nie znaczy to bynajmniej, że zagubił się gdzieś merytoryczny sens spotkania.

Promocję poprowadził Prorektor ds. Nauki, Profesor Jerzy Chłopecki, który po oficjalnej prezentacji zawartości książki przez dr Andrzeja Rozmusa, umiejętnie przeistoczył się w moderatora późniejszej – ponad godzinnej – dyskusji.

A uczestnicy spotkania mieli o czym rozmawiać – wszak obecna sytuacja polskiego szkolnictwa wyższego akurat kadrze naukowej znana jest najlepiej, a poprawa jego kondycji, komu jak komu, ale właśnie naukowcom najbardziej leży na sercu!

Trudno się więc dziwić, że po zakończeniu oficjalnej prezentacji jej uczestnicy kontynuowali rozmowy, ale już w kuluarach.


Zobacz spis treści książki Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój-prawo-organizacja.