Blisko pół miliona złotych wynosi wsparcie programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji dla naukowców z WSIiZ. Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na realizację dwóch projektów badawczo-rozwojowych.

Do III naboru do Programu grantowego zgłosiły się 173 zespoły naukowe, z czego 63 uzyskały dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych. Ocena Komitetu Alokacji Zasobów była pozytywna dla dwóch zespołów naukowych z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zespół pod kierunkiem dr hab. inż. Zofii Nizioł-Łukaszewskiej, prof. WSIiZ, rozpocznie prace nad opracowaniem innowacyjnej serii kosmetyków naturalnych na bazie kompleksu synbiotycznego otrzymanego w procesie fermentacji z wykorzystaniem grzyba herbacianego kombuchy. Natomiast zespół dr hab. Konrada Szychowskiego, prof. WSIiZ, będzie pozyskiwał substancje bioaktywne z Inonotus obliquus w formie możliwej do zastosowania we wzbogacaniu żywności.

Jakie badania wykonają oba zespoły?

W ramach realizacji projektu w pierwszym etapie planowana jest kompleksowa ocena jakości wytworzonych ekstraktów z „Helianthus tuberosus L.” – informuje dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ. – Następnie analizie poddane zostaną fermenty probiotyczne uzyskane z wykorzystaniem grzyba herbacianego kombuchy oraz analizowanej rośliny. Wykonane zostaną również kompleksowe analizy biochemiczne oraz określony zostanie skład jakościowy i ilościowy badanych próbek. Ponadto opracowana zostanie technologia wytwarzania naturalnych kosmetyków synbiotycznych, zawierających jako główny składnik aktywny otrzymany ferement. W skład projektowanej linii kosmetyków wchodzić będą trzy multifunkcyjne produkty: kremowa pianka do mycia twarzy, kojący tonik mgiełka oraz nawilżająca esencja probiotyczna.

Z kolei zespół dr hab. Konrada Szychowskiego, prof. WSIiZ będzie realizował prace dotyczące tzw. „żywności funkcjonalnej”. Jak informuje dr Szychowski: Od lat poszukuje się substancji aktywnych, które dodawane do żywności będą pełnić określone funkcje prozdrowotne, tworząc tym samym tzw. żywność funkcjonalną. „Inonotus obliquus” posiada dobrze opisane w literaturze naukowej i medycynie ludowej właściwości prozdrowotne i przeciwnowotworowe. Przedmiotem projektu jest otrzymanie ekstraktu z owocników „I. obliquus”, a następnie jego modyfikację, umożliwiającą wykorzystanie go jako suplementu wspomagającego w terapii chemioterapeutykami oraz prewencji nowotworów. Cele projektu obejmują przede wszystkim optymalizację procesu ekstrakcji substancji aktywnych z „I. obliquus” oraz otrzymanie jego formy sproszkowanej w ściśle określonych warunkach umożliwiających jego precyzyjne zastosowania w suplementach diety, jak również określenie bezpieczeństwa ekstraktu w komórkowych modelach 3D in vitro, na poziomie genomu oraz proteomu.

W ramach pierwszego i drugiego programu grantowego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uzyskała wsparcie finansowe w wysokości ponad 1 mln 200 tys. złotych na realizację łącznie ośmiu projektów.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.