Narodowa Agencja programu Erasmus Plus sfinansuje projekt badawczy “OMNI – BE Aware STudent” autorstwa dr Joanny Świętoniowskiej, dr inż. Jacka Jakieły oraz dr Joanny Wójcik.

Projekt OMNI-BEAST jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętności kluczowe studentów z wykorzystaniem kanw modeli biznesowych, a także wspieranie kształtowania kariery zawodowej studentów. “Innowacyjność projektu jest przede wszystkim związana z kontynuacją realizacji wyzwania podjętego w ramach w/w projektów,  jakim jest budowanie świadomości studentów w zakresie celowego rozwoju i trafnego planowania kariery już w okresie studiów, a także dostosowywanie procesu kształcenia na uczelni do wymogów rynku pracy” – mówi dr Joanna Świętoniowska, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ.
 
W projekcie OMNI-BEAST powstaną nowe, uzupełniające produkty, niezbędne do przygotowania zunifikowanego i kompleksowego podejścia w zakresie planowania ścieżek kształcenia. Będą one zorientowane na kluczowe umiejętności (umiejętności uniwersalne), a także do projektowania i ulepszania programów studiów dla najbardziej strategicznych kierunków i specjalności prowadzonych przez uczelnie tworzące konsorcjum partnerskie.
 
“Warto podkreślić, że konsorcjum w którym projekt jest realizowany, jest bardzo silne. Nad rezultatami projektu pracować będziemy między innymi z profesorami z Wydziału Zarządzania najstarszego uniwersytetu Europy! (a według wielu źródeł nawet świata) założonego w 1088r. – Uniwersytetu w Bolonii – dodaje dr Joanna Świętoniowska. Udział w projekcie wezmą także profesorowie z Wydziału Dydaktyki i Organizacji Edukacji funkcjonującego w strukturach Uniwersytetu w Sewilli. Jest to jeden z wiodących wydziałów służący wiedzą ekspercką dla jednostek dydaktycznych w zakresie zarządzania i oceny prowadzonego procesu dydaktycznego. W obszarze kompetencji przedsiębiorczych projekt wspierać będzie firma Militos Symvouleutiki A.E. posiadająca wiedzę specjalistyczną w zakresie konceptualizacji i rozwoju nowych programów przedsiębiorczości, metodologii szkolenia trenerów oraz interaktywnych narzędzi e-learningowych i gier online. W ramach “OMNI – BE Aware STudent” kontynuowana będzie współpraca z profesorami Polytechnics Institute of Portalegre w Portugalii, ekspertami w zakresie procesu certyfikacji społecznej odpowiedzialności instytucji.
 
Najważniejsze rezultaty projektu:
– Program kursu/przedmiotu: “I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur”,
– Job position/occupation Canvanizing Body of Knowledge (zbiór dobrych praktyk wspierających tworzenie kanw stanowisk pracy),
– Katalog kanw dla nowych kierunków i związanych z nimi zawodów,
– Katalog umiejętności kluczowych wraz z przewodnikami kształtowania tych umiejętności.
 
Projekt realizowany będzie przez ponad 2 lata, a jego budżet wyniesie około 300 tysięcy euro.